Malawi

Malawi jest krajem znajdującym się w bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, a tragedią dla niego, oprócz ubóstwa i niedożywienia, jest epidemia AIDS. Dzieje się tak między innymi dlatego, że poziom edukacji publicznej jest bardzo niski, a duża część społeczeństwa nie ma do niego w ogóle dostępu. Wiele dzieci bardzo szybko traci rodziców i, co za tym idzie, szansę na jakąkolwiek edukację. Schronienie i nadzieję na lepsze jutro daje im Jacaranda Foundation, która stara się przejąć opiekę nad dziećmi pozostającymi w ciężkiej sytuacji, aby miały prawo oraz warunki do rozwoju.

materiały edukacyjne