Nepal

25 procent ludności Nepalu żyje poniżej granicy ubóstwa, a trudne warunki klimatyczne i częste katastrofy naturalne dodatkowo pogarszają tę sytuację. Dużym problemem społecznym jest także przestępczość, głównie wśród kobiet pochodzących z najuboższych rodzin. Wiele z nich, w konsekwencji swoich czynów, trafia na wiele lat do więzienia, a ponieważ w Nepalu nie istnieje system opieki nas opuszczonymi dziećmi, zwykle trafiają one do celi razem z rodzicami. Fundacje, takie jak Prisoners Assistance Nepal oraz Early Childhood Development Centre, starają się zapewnić im schronienie, wyżywienie i edukację.

materiały edukacyjne