Panama

Zdrowie i poczucie odpowiedzialności pozornie mogą wydawać się od siebie niezależne. Poczucie odpowiedzialności za zdrowie drugiego człowieka wiąże się jednak głównie z zawodem lekarza. „Pływający Lekarze” nie tylko leczą swoich pacjentów, ale poprzez swoje działania mają realny, szerszy wpływ na lokalną społeczność – Indian Ngoba, jednych z najuboższych mieszkańców Panamy, którzy poprzez słabo rozwiniętą infrastrukturę mają również utrudniony dostęp do opieki medycznej. Poprzez działania pomocowe organizacji dostrzec można jak wielką rolę odgrywa bezinteresowna pomoc potrzebującym i dlaczego warto zostać wolontariuszem.

materiały edukacyjne