Panama

Panama, pomimo swojego piękna i wielokulturowego społeczeństwa, nie pozostaje wolna od poważnych problemów społecznych. Trudności najsilniej dotykają najuboższych mieszkańców Panamy. Jedną z takich grup są Indianie Ngoba. Zamieszkują oni w zachodniej części kraju, z dala od dużych ośrodków miejskich, a z powodu słabo rozwiniętej infrastruktury są niemalże odcięci od świata, więc brak im także dostępu do opieki medycznej i lekarstw. Na pomoc im przychodzą „Pływający Lekarze”, którzy szerzą ideę wolontariatu i pokazują, co to znaczy brać odpowiedzialność za drugiego człowieka.

materiały edukacyjne