Polska

Jedną z wielu organizacji działających w Polsce na rzecz walki z problemem sieroctwa jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi wioski dziecięce, wspólnoty młodzieżowe oraz świetlice dla rodziców i dzieci. Wspólnota, w której uczą się funkcjonować, w niektórych sytuacjach może zastępować rodzinę. Uczy samodzielności, obdarzania ludzi zaufaniem i pracy nad relacjami. Fundacja stara się również przeciwdziałać powstawaniu takich problemów społecznych pomagając rodzinom w budowaniu zdrowych relacji.

materiały edukacyjne