Polska

Sieroctwo postrzegane jest zwykle jako stan, w którym dziecko straciło jednego lub obojga rodziców. Nie zawsze tak to wygląda - jest to problem obejmujący również sytuacje, kiedy dziecko zostało odebrane rodzicom na podstawie wyroku sądu lub utraciło z nimi jakikolwiek kontakt. Jedną z wielu organizacji działających w Polsce na rzecz walki z problemem sieroctwa jest Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, które prowadzi wioski dziecięce, wspólnoty młodzieżowe oraz świetlice dla rodziców i dzieci. Uczą oni jak budować relacje, dbać o więzi międzyludzkie i przeciwdziałać powstawaniu takich problemów społecznych.

materiały edukacyjne