Tajlandia

Tajlandia, znana głównie miłośnikom dalekich podróży jako kraj rajskich plaż i tropikalnej przyrody, jest krajem, w którym w tle przemysłu turystycznego rozwinęła się przestępczość zorganizowana, handel ludźmi i niewolnicza praca dzieci. W Bangkoku codziennością jest zatrudnianie ich do morderczej pracy w fabrykach lub zmuszanie do prostytucji. Problem wydaje się być niezauważany przez lokalne władze, ponieważ wraz ze wzrostem jego skali rosną także przychody z turystyki. Niezmiernie istotne są więc inicjatywy pozarządowe, starające się zapewniać dzieciom schronienie i edukację. Jedną z takich organizacji jest Development and Education Programme for Daughters and Communities, która walczy z różnymi formami współczesnego niewolnictwa.

materiały edukacyjne