Kulczyk Foundation

Kulczyk Foundation powstała w lipcu 2013 roku. Fundatorami byli Grażyna Kulczyk, dr Jan Kulczyk oraz Dominika Kulczyk, z inicjatywy której powstała organizacja i która sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.

Zespół:
Dominika Kulczyk - Prezes Zarządu
Marta Schmude-Olczak - Prokurent Samoistny

Dział Administracji:
Karolina Dusio - Dyrektor Administracyjny
Katarzyna Matuszewska - Koordynator Pracowni Efektu Domina
Zofia Jankowska - Asystent Pracowni Efektu Domina
Karol Sawicki - Inspektor Ochrony Danych

Dział Edukacji:
Marta Tomaszewska - Dyrektor Projektów Edukacyjnych
Anna Samsel - P.O. Dyrektor Projektów Edukacyjnych
Dorota Szkodzińska - Koordynator Projektów Edukacyjnych
Samanta Wojtysiak - Specjalista ds. Projektów Edukacyjnych
Jarosław Matuszewski - Ekspert Projektów Edukacyjnych

Dział Programu "Żółty Talerz"
Wioleta Szafryna - Dyrektor Programu "Żółty Talerz"
Agnieszka Szewczyk - Specjalista ds. Programu "Żółty Talerz"

Dział Projektów Międzynarodowych:
Paweł Orzeszko - Dyrektor Projektów Międzynarodowych
Katarzyna Jankowiak - Koordynator Projektów Międzynarodowych 
Michał Przedlacki - Ekspert Projektów Międzynarodowych 

Dział Projektów Społecznych: 
Beata Kopyt - Dyrektor Projektów Społecznych

Dział Marketingu i PR:
Wojciech Śmiech - Koordynator PR
Mateusz Roszak - Koordynator Marketingu i ePR

Rada Fundacji:
Sebastian Kulczyk - Przewodniczący Rady
Waldemar Dąbrowski
Janusz Reiter
Grzegorz Stanisławski

o nas

Misja

Powstaliśmy po to, by skutecznie rozwiązywać problemy społeczne, podnosząc jakość życia człowieka. 

Wizja

Pomaganie powinno stać się działaniem w pełni profesjonalnym, maksymalnie efektywnym i skutecznym, jednak przy zachowaniu wszystkich jednoczących ludzi wartości. 

Strategia

Pomagamy pomagać, zapewniając transfer najlepszych praktyk z biznesu
do świata filantropii. 

raport roczny

100% otrzymanych środków przekazujemy realizującym je organizacjom pozarządowym, dbając o transparentne oraz rzetelne rozliczanie tych darowizn. Fundacja powstała w lipcu 2013 roku, a jej uroczysta inauguracja miała miejsce 11 lutego 2014 roku.

pobierz raport w formacie
PDF

Pozostałe raporty

kontakt
Kulczyk Foundation
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
KRS: 0000471002
92 1090 1362 0000 0001 2274 9213
+48 22 522 31 31
dodatkowe materiały