Edukacja Globalna Efekt Domina w Centrum Nauki Kopernik!

Warszawa
30 listopada 2015
EGED

Forum Nowej Edukacji to międzynarodowe spotkanie, które jest odpowiedzią zarówno na dynamiczne zmiany dotyczące rynku pracy, jak i na problemy niedostosowania oświaty do tempa zmian naszej rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. To również dwa dni, które, jak zapowiadają organizatorzy, mają coś konkretnego zmienić w polskiej oświacie. Projekt Kulczyk Foundation – Edukacja Globalna Efekt Domina został zaproszony do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Pierwsze Forum Nowej Edukacji pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy odbywa się w miejscu szczególnym dla nauki, wyobraźni i edukacji – w Centrum Nauki Kopernik. W dniach 30 listopada i 1 grudnia poruszane są tutaj najistotniejsze kwestie związane z bezrobociem młodzieży i niskim poziomem motywacji w procesie uczenia się, który jest jednym z czynników negatywnie wpływających na ich zdolność do podejmowania decyzji dotyczących wyboru drogi zawodowej. 

Pierwszy dzień to warsztaty natomiast drugi to właściwa debata z udziałem nauczycieli, organizacji pozarządowych, biznesu, instytucji edukacyjnych, oraz gości z zagranicy. Edukacja Globalna Efekt Domina przez te dwa dni ma na Forum swoje stoisko. – To Forum daje możliwość bezpośredniego kontaktu z tymi, którzy będą realizować scenariusze lekcji w ramach naszego projektu. Dlatego tak ważne są wszelkie pytania, uwagi, pomysły. Na naszym stoisku zorganizowaliśmy specjalne konsultacje programowe, które, mamy nadzieję, pomogą korzystać ze scenariuszy – podkreślają autorzy projektu obecni w Centrum Nauki Kopernik.

dodatkowe materiały