Efekt Domina – II seria

Warszawa
12 kwietnia 2015
Efekt domina

„Efekt Domina” zwraca uwagę widzów na problemy z jakimi zmagają się najbardziej pokrzywdzeni  przez los ludzie zarówno w Polsce jak i na świecie. Program  ma nas nie tylko uwrażliwiać, ale również zachęcać do pomagania potrzebującym. Przedstawia kilka spośród kilkudziesięciu realizowanych rocznie akcji pomocowych inicjowanych przez Kulczyk Foundation. Każda z nich wiąże się działaniami infrastrukturalnymi, które przez kolejne lata służą bohaterom przedstawionym w dokumencie.

 

„Efekt Domina” wnikliwie, ale bez nachalności opowiada o losach dorosłych i dzieci, pokazując ich hart ducha w obliczu problemów, z którymi większość z nas, nigdy się nie zetknie. Brak dostępu do jakiejkolwiek pomocy medycznej, szkoły, wody, jedzenia, elektryczności oraz nieustające poczucie braku bezpieczeństwa, będącego udziałem milionów kobiet i dzieci na całym świecie, dla nas wręcz niewyobrażalnie,  dla innych są codziennością.

W drugiej serii „Efektu Domina”, nie zabraknie odcinków zrealizowanych w Polsce. Widzowie poznają m.in. pewnego Gajusza, który nie pozwala umierać dzieciom w samotności. Dominika Kulczyk przybliży także historie dzieci pracujących w Bangladeszu, małych mieszkańców domów dziecka w Rumunii i problem występujący w Zambii, gdzie pomoc służy aktywizacji zawodowej mieszkańców, aby zachęcić ich do tego, żeby trwale zrezygnowali z kłusownictwa w parkach narodowych. Prowadzona przez Dominikę Fundacja, przy współpracy lokalnie działających organizacji pozarządowych, które doskonale znają problemy potrzebujących, pokaże, że nawet drobna pomoc może uruchomić serię pozytywnych, realnych zmian w życiu całych społeczności.

Kulczyk Foundation propaguje ideę pomagania najuboższym poprzez wspieranie transparentnych i skutecznych projektów rozwojowych w Polsce i na świecie oraz zachęca do aktywnego włączania się w wolontariat. Prowadząca ją Dominika Kulczyk jest także m.in. założycielką i wiceprezesem polskiego oddziału Green Cross International, trzeciej co do wielkości pozarządowej globalnej organizacji ekologicznej i członkiem Rady Programowej Global Compact Poland - inicjatywy ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju.

„Pomagajmy, zarówno w odległych miejscach świata, gdzie ubóstwo i ludzkie tragedie stały się codziennością, ale też blisko tuż za rogiem. Najważniejsza jest nieobojętność. Możemy zmienić naprawdę wiele, na lepsze, wystarczyć tego chcieć.” – mówi Dominika Kulczyk.

dodatkowe materiały