Togo - Efekt Domina

Togo
13 kwietnia 2014
Efekt domina

VZW BISZ jest belgijską organizacją pozarządową, która oferuje pomoc krajom rozwijającym się. W ramach projektu Solar without Borders dociera do miejsc pozbawionych źródeł energii elektrycznej i instaluje kioski solarne, zapewniając tym samym dostęp do energii w wioskach, szpitalach, szkołach czy sierocińcach.

Kulczyk Foundation postanowiła wesprzeć finansowo budowę dwóch takich kiosków, w tym przedstawionego w programie w wiosce Bodje, w Togo. Na kiosku zainstalowane zostaną panele solarne, dzięki którym społeczność lokalna uzyska dostęp do energii elektrycznej. Dla organizacji niezwykle ważnym aspektem jest angażowanie lokalnej społeczności do udziału w realizacji projektów, co wzmacnia poczucie więzi, motywuje i pozwala jej identyfikować się z wykonaną pracą. Zachęcamy do zobaczenia odcinka na stronie: LINK

dodatkowe materiały