Wspólny Stół otwarty

Polska, Poznań
19 sierpnia 2015
Wydarzenia

Pomagamy pomagać. Tym razem Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” otworzyć restaurację. Maria Sadowska, córka założycieli „Barki” zgromadziła wokół siebie ludzi, którzy w Poznaniu, przy Rynku Śródeckim 6 stworzyli nowe, piękne miejsce – „Wspólny Stół”. Idea tego przedsięwzięcia łączy trzy miłości. Miłości do jedzenia, natury ale przede wszystkim do ludzi.

"Barka" pomaga osobom wykluczonym  wrócić na rynek pracy. Osoby, których z powodu wieku, nałogu, czy wyroku na rynku pracy nikt nie szuka znalazły tam swoją szansę na dobre życie.

W restauracji oprócz zawodowych kucharzy zatrudnieni są także studenci i wolontariusze z Fundacji. Wypracowane zyski przeznaczane są na pensje pracowników, ale też na ich dalsze szkolenia.

Misją spółdzielni społecznej jest pomoc osobom, których sytuacja na rynku pracy jest szczególnie trudna. Aktywizuje zawodowo osoby długotrwale bezrobotne, szczególnie te, które rynek odrzuca. Reaktywizuje więc osoby niewykwalifikowane, wychodzące z uzależnień, s także osoby powyżej 50 roku życia. Spółdzielnia chce również prowadzić edukację ekologiczną. W planach są warsztaty i spotkania.

W restauracji „Wspólny Stół” potrawy przygotowywane są w oparciu o składniki ekologiczne, które pochodzą z gospodarstwa w Chudobczycach, należącego do  „Barki”. Produkty są gwarantem, że posiłki są smaczne i bardzo zdrowe, podawane w domowej atmosferze, przy wspólnym stole.

dodatkowe materiały