Powstaje społeczność Ambasadorów Edukacji!

Warszawa
22 czerwca 2016
Edukacja

Pedagogika wartości to recepta na skuteczną edukację. Wartości najprostszych, a jednocześnie jakże silnie kształtujących więzy społeczne. Odpowiedzialność, wrażliwość, empatia, gotowość do działania na rzecz innych, szacunek dla otoczenia. Wyzwanie dla dziecka, ale i dla szkoły, bo uczenie bez skutecznego wychowania nie jest możliwe. Właśnie powstaje społeczność Ambasadorów Edukacji, którzy mają swoim zasięgiem objąć całą Polskę.

– Już w tej chwili współpracujemy z wieloma nauczycielami, którzy realizują nasze scenariusze lekcyjne Edukacji Globalnej – Efekt Domina. Teraz z korzyścią dla polskiej oświaty chcemy wykonać kolejny krok – podkreśla Marta Schmude-Olczak, Dyrektor Zarządzająca Kulczyk Foundation. Organizacja prowadzona przez Dominikę Kulczyk będzie obecna ze swymi propozycjami na renomowanej edukacyjnej konferencji INSPIR@CJE 2016. Odbywać się ona będzie 30 czerwca i 1 lipca w Bibliotece Narodowej przy Al. Niepodległości 2013.

– Podczas konferencji będziemy mówić o tym, jak łączyć nauczanie ważnych, tradycyjnych wartości z nowymi technologiami. Stąd nasze propozycje rozwiązań cyfrowych. Równolegle chcemy zaprosić nauczycieli do społeczności Ambasadorów Edukacji. Społeczność ta powstaje w ramach projektu Edukacja Globalna – Efekt Domina. Jej celem jest wymiana doświadczeń,  materiałów dydaktycznych. Chcemy, aby Ambasadorowie Edukacji mieli możliwość bezpośrednich spotkań i dyskusji, stąd dwa razy w roku odbywać się będą warsztaty temu dedykowane. Jeśli nauczyciel poszukuje narzędzi otwartego dialogu z uczniem, to naszym obowiązkiem jest go wspierać – podkreśla Marta Schmude-Olczak.

W trakcie konferencji przez cały czas działać będzie stoisko edukacyjne Kulczyk Foundation. Jednocześnie fundacja do swej sieci Ambasadorów Edukacji zaprasza wszystkich tych nauczycieli, którzy chcą wzmacniać społeczne kompetencje dzieci. Specjalna Infolinia  +48 794 121 121 czynna jest w dni robocze w godz. 13:00-14:00. (opłaty naliczane są według stawek operatora).

dodatkowe materiały