Możesz zostać Ambasadorem Edukacji Kulczyk Foundation!

29 czerwca 2016
Edukacja

Możesz zostać Ambasadorem Edukacji Kulczyk Foundation! Budujemy ogólnopolską sieć współpracy nauczycieli wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych! Zapraszamy do współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk! Rozmawiajmy w szkole o wartościach!

Co chcemy osiągnąć?

- Upowszechniać działania na rzecz kształtowania postaw i wartości w edukacji szkolnej.
- Zbudować sieć współpracujących ze sobą nauczycieli z pasją - aktywnych, kreatywnych, zaangażowanych w działania wychowawcze, którzy zostaną Ambasadorami naszej Fundacji.
- Wspólnie rozwijać projekty edukacyjne Kulczyk Foundation. 

Jak chcemy pracować?

- W roku szkolnym 2016/17 podejmiemy współpracę z grupą ok. 25-30 nauczycieli wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych oraz wszystkich pracujących z uczennicami i uczniami, którym bliska jest pedagogika wartości. Tę pierwszą edycję programu traktujemy jako pilotaż. W kolejnym roku członkowie ogólnopolskiej sieci staną się – z naszą pomocą – animatorami regionalnych sieci współpracy.
- Chcemy spotykać się dwa razy w roku na dwudniowych warsztatach stacjonarnych, między tymi spotkaniami wspólnie pracować online.
- Będziemy dzielić się doświadczeniem, dobrymi praktykami, podrzucać sobie wzajemnie wartościowe materiały, chwalić się dokonaniami, wspierać – razem rozwijać „pedagogikę wartości”.
- Podejmiemy działania na rzecz promocji konkretnych wartości, m.in. takich jak odpowiedzialność za siebie i innych, pomoc potrzebującym, aktywność na rzecz lokalnego środowiska, dbałość o bezpieczeństwo, wrażliwość, empatia…
- Podczas pierwszych warsztatów wspólnie wypracowujemy koncepcję i plan współpracy. Mogą to być np.: uczniowskie projekty międzyszkolne, webquesty, webinary, konkursy, warsztaty dla uczniów, szkolenia dla nauczycieli.

Jak dołączyć do sieci?

- Wydrukuj i wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz poniżej.
- Prześlij nam wydrukowany i podpisany formularz na adres pocztowy: Kulczyk Foundation; ul. Krucza 24/26;  00-526 Warszawa (z dopiskiem Ambasadorzy Edukacji) lub skan podpisanego formularza na adres e-mail: edukacja@kulczykfoundation.org.pl  W tytule maila wpisz Ambasadorzy Edukacji.
- Spodziewaj się odpowiedzi do15 sierpnia 2016 r. na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym.

Na zgłoszenia czekamy do 31 lipca 2016 r.

dodatkowe materiały