Autostrada do szkoły

A2
30 kwietnia 2017
Edukacja

Wraz z końcem kwietnia dzieci ze szkół podstawowych z województwa wielkopolskiego i lubuskiego będą mogły przenieść się na wirtualną ulicę, gdzie będą starały poruszać się zgodnie z przepisami drogowymi. Stanie się tak za sprawą przełomowego programu społeczno-edukacyjnego AUTOSTRADA DO SZKOŁY, którego celem jest propagowanie wśród dzieci nauczania początkowego przestrzegania zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Program poprzedzony został badaniami firmy IPSOS w szkołach objętych projektem. W badaniu wykorzystano dwie metody - standardowe wywiady z rodzicami i dziećmi oraz obserwacje zachowań dzieci w drodze do szkoły. Wyniki podkreśliły jak ważne i potrzebne jest inwestowanie w bezpieczeństwo dzieci. Co trzeci z badanych opiekunów i rodziców dostrzegł potrzebę zmian w infrastrukturze drogowej, a co piąty widzi zagrożenia na drodze, którą jego dziecko pokonuje do szkoły.

Do końca roku 2017 podczas pierwszej edycji kampanii w 50 szkołach położonych w gminach wzdłuż koncesyjnej A2, z pomocą specjalnie stworzonej przez spółkę aplikacji, przeprowadzone zostaną zajęcia z wykorzystaniem technologii VR (Virtual Reality). W kolejnych edycjach programem zostanie objętych łącznie 200 szkół.

Poza tym Komendy Wojewódzkie Policji w Poznaniu i Gorzowie Wielkopolskim wytypowały lokalizacje, w których zrealizowane zostaną elementy infrastrukturalne. Należą do nich wybrane szkoły w powiecie sulęcińskim, słubickim, świebodzińskim, międzyrzeckim, poznańskim, konińskim, nowotomyskim, słupeckim, szamotulskim, wrzesińskim i średzkim. 

– Program AUTOSTRADA DO SZKOŁY to zarówno edukacja dla najmłodszych, jak i inwestycje infrastrukturalne. Takie narzędzia jak VR czyli wirtualne gogle zdecydowanie podnoszą atrakcyjność zajęć. Kolejny aspekt to poziom infrastruktury drogowej, zwłaszcza bezpośrednio w rejonie szkół. Bliska współpraca z Policją pozwoliła nam na zidentyfikowanie kilkudziesięciu placówek, w których można poprawić bezpieczeństwo, chociażby poprzez doświetlenie przejść dla pieszych czy umiejscowienieAutostrada Wielkopolska SA dba o bezpieczeństwo nie tylko na zarządzanej przez siebie autostradzie, ale także poza nią. spowalniaczy i barierek – powiedział Robert Nowak, wiceprezes zarządu Autostrada Wielkopolska SA.

Program został pozytywnie o ceniony pod kątem merytorycznym przez doradcę metodycznego edukacji dla bezpieczeństwa z Ośrodka Dokształcenia Nauczycieli.

Ambasadorem kampanii jest Jarosław Boberek, polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, reżyser polskiego dubbingu. Użyczył on swojego głosu w aplikacji AUTOSTRADA DO SZKOŁY. 

Dzięki AUTOSTRADZIE DO SZKOŁY dzieciaki uczą się zasad ruchu drogowego, mając przy tym jednocześnie wspaniałą zabawę. Jako lektor, miałem okazję uczestniczyć w powstawaniu aplikacji. Stąd też wiem, że na dzieci czeka coś naprawdę wystrzałowego. Cieszę się, że VR wkracza do społecznych programów edukacyjnych, Ta technologia ma ogromny potencjał i warto go w pełni wykorzystać przekonuje Jarosław Boberek.

Partnerem w realizacji inwestycji infrastrukturalnych jest spółka STRABAG. Program wspierają w roli partnerów Kulczyk Foundation i Autostrada Eksploatacja SA.

Patronami honorowymi programu są Komenda Główna Policji, Rzecznik Praw Dziecka, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Wielkopolski Urząd Marszałkowski, Lubuski Urząd Marszałkowski oraz Wojewódzki Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Poznaniu.

Zgłoszenia szkół do programu przyjmowane są przez stronę www.autostradadoszkoly.pl 

dodatkowe materiały