Mecenas Kultury Świata

Warszawa
10 grudnia 2017
Wydarzenia

Responsible Business Awards przyznało  Kulczyk Foundation nagrodę szczególną w kategorii Mecenas Kultury i Sztuki: Mecenas Kultury Świata. W uzasadnieniu kapituła napisała: Poprzez swoje działania fundacja wspiera ludzi w krajach, które borykają się z ubóstwem, niskim poziomem edukacji, czy brakiem pomocy medycznej. Dzięki realizowanym projektom pomaga dzieciom i dorosłym na całym świecie poznać swoje prawa i historię, która stanowi dorobek ich kultury. Wprowadza w ich życie normalność, dzięki której mogą bezpieczniej patrzeć w przyszłość i tworzyć nową. Lepszą rzeczywistość. Jest ambasadorem dobrych praktyk pomocy humanitarnej i wspiera projekty rozwojowe w Polsce oraz krajach rozwijających się.  

dodatkowe materiały