WYNIKI Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation – Edycja 2016/2

Warszawa
15 lutego 2017
Wydarzenia

Warszawa, 15 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,
miło nam ogłosić, że laureatami Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation – Edycja 2016 / 2 zostali:

Fundacja – „NAGLE SAMI”, Warszawa (20.000 PLN)
(na zagospodarowanie biura na salę do pracy terapeutycznej z dziećmi po stracie bliskich osób)

Fundacja dla Zwierząt ARGOS, Warszaw (10.000 PLN)
(na remont i modernizację Ośrodka dla Kotów Miejskich „Koteria”)

Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce, Warszawa (25.000 PLN)
(na remont kuchni w trzech domach Wiosek Dziecięcych w Biłgoraju)

Fundacja Wspólnoty Burego Misia im. Bogdana Jańskiego, Nowy Klincz (20.000 PLN)
(na food truck dla niepełnosprawnych członków Wspólnoty, którzy stracili oparcie ze strony swoich rodzin, aktywizacja zawodowa tych zagrożonych wykluczeniem społecznym osób)

Stowarzyszenie na rzecz hipoterapii, korekcji wad postawy i ekologii „Lajkonik”, Poznań (25.000 PLN)
(na remont i modernizację pomieszczeń stajennych, beneficjentami projektu będą dzieci, młodzież i seniorzy niepełnosprawni intelektualnie, zagrożeni wykluczeniem finansowym, rodzinnym i stanem sprawności)

Wyboru dokonało jury w składzie: Marta Schmude-Olczak, Aleksander Broda, Grzegorz Stanisławski.

Zwycięzcom gratulujemy!

dodatkowe materiały