Granty Kulczyk Foundation zmieniają Polskę. Nowa kuchnia i stołówka szkolna w Polanach

Polany
6 września 2018
Media

Nowy rok szkolny będzie wyjątkowy dla ponad 70 uczniów Szkoły Podstawowej w Polanach (powiat nowosądecki, gmina Krynica-Zdrój). Od dziś będą korzystać z odnowionej stołówki i kuchni szkolnej, w której będą przygotowywane smaczne i zdrowe posiłki. Remont i wyposażenie pomieszczeń zostały pokryte z grantu w wysokości ponad 19 tys. zł przyznanego przez Kulczyk Foundation.

Uroczystego otwarcia nowej kuchni i stołówki połączonego z inauguracją roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Polanach dokonali: Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy Zdroju, Aleksandra Radziak, dyrektor Szkoły Podstawowej w Polanach, Monika Piszczek, prezes zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Wsi Polany oraz Beata Kopyt, koordynator projektów społecznych Kulczyk Foundation w towarzystwie uczniów i pracowników szkoły.

– Wierzę, że wspólny wysiłek, który tu włożyliście pozostawi trwały ślad nie tylko w postaci zmodernizowanej kuchni i stołówki, ale również umocni wiarę w wartość pomocy, której czasem każdy z nas potrzebuje, a równie często ktoś z nas może udzielić. Dlatego mam nadzieję, że – jeżeli tylko zajdzie taka potrzeba – każdy znajdzie w tym miejscu nie tylko ciepły posiłek, ale również życzliwych sobie ludzi. Bo człowiek jest najważniejszy – napisaław liście odczytanym podczas dzisiejszej uroczystości Dominika Kulczyk, prezes zarządu Kulczyk Foundation.

–Bardzo dziękuję Kulczyk Foundation za pomoc w realizacji tej szlachetniej idei, jaka została zaproponowana przez społeczność wsi Polany – powiedział Dariusz Reśko, burmistrz Krynicy Zdroju. Swoją wdzięczność za wsparcie wyraziła również dyrektor szkoły, przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Wsi Polany, które wnioskowało o środki na realizację projektu oraz same dzieci.

W ramach inwestycji uczniowie zyskali odnowioną stołówkę, w której będą mogli codziennie spożywać zdrowe i smaczne dania przygotowywane w sąsiadującej z nią kuchni, wyposażonej w nowoczesny sprzęt. Przedstawiciele szkoły zapowiedzieli również chęć dołączenia placówki do programu Żółty Talerz realizowanego przez Kulczyk Foundation. Jest to największy w Polsce programem wparcia żywienia dzieci w stołówkach szkolnych i świetlicowych. Codziennie korzysta z niego kilkanaście tysięcy uczniów w całej Polsce.

O konkursie grantowym Kulczyk Foundation

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation skierowany jest do organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych, spółdzielni, instytucji kultury, jednostek samorządu terytorialnego, szkół i przedszkoli. Granty mogą otrzymać wyłącznie projekty infrastrukturalne, które trwale zmieniają przestrzeń z korzyścią dla grup najbardziej potrzebujących. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25 tys. zł.

Konkurs organizowany jest od 2015 r. W sześciu rozstrzygniętych do tej pory edycjach jury konkursowe wyłoniło 26 laureatów. Dzięki bezzwrotnej pomocy udzielonej przez Kulczyk Foundation udało im się m.in. wyremontować pokój zabaw dla dzieci matek osadzonych w Zakładzie Karnym w Grudziądzu czy przebudować świetlicę dla bezdomnych matek i ich dzieci w Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR MARKOT w Gdańsku.

Rusza kolejna edycja konkursu Grantowego

Kulczyk Foundation ogłasza nabór wniosków do 7 edycji Konkursu Grantowego. O przyznanie bezzwrotnej pomocy mogą ubiegać się tylko przedsięwzięcia infrastrukturalne. Formularze aplikacyjne można składać do 31 grudnia 2018 r. Należy je wysyłać na adres: Kulczyk Foundation, ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa z dopiskiem: "Konkurs Grantowy 2018/2" (decyduje data stempla pocztowego) lub pocztą elektroniczną na adres granty@kulczkfoundation.org.pl. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej fundacji: www.kulczykfoundation.org.pl w zakładce GRANTY.

dodatkowe materiały