Kulczyk Foundation wyróżnione statuetką Rzecznika Standardu Etyki

Warszawa
17 października 2018
Wydarzenia

Kulczyk Foundation (KF) jest pierwszą fundacją w Polsce uhonorowaną statuetką Rzecznika Standardu Etyki. Wyróżnienie zostało przyznane przez Global Compact Network Poland podczas Gali UN DAY 2018. Kulczyk Foundation doceniono za wkład w rozwój etyki biznesowej w Polsce.

– Etyka biznesowa na stałe wpisana jest w strategię inwestycyjną i codzienną pracę Kulczyk Foundation oraz spółek z Grupy Kulczyk Investment. Nie wyobrażam sobie, aby można było cokolwiek tworzyć bez wsparcia wspólnie zaangażowanych osób i poszanowania praw oraz potrzeb człowieka– podkreśla Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

W gronie wyróżnionych znalazło się jeszcze dziewięć firm: Polpharma, Unilever Polska, Santander Bank Polska, Grupa Lotos, 3M Polska, T-Mobile, Skanska, PKP Energetyka oraz STU Ergo Hestia. 

Kulczyk Foundation jest jednym z liderów Programu „Standard Etyki w Polsce”. Fundacja przyjęła dokument już w 2016 roku podczas jego oficjalnej inauguracji. Od tej pory aktywnie współtworzy program oraz realizuje jego cele. Z inicjatywy KF, w grudniu ubiegłego roku, wszystkie spółki Grupy Kulczyk Investment podpisały Deklarację przyjęcia Standardu Programu Etycznego. W efekcie do grona sygnatariuszy standardu wypracowanego przez Global Compact Network Poland i partnerów biznesowych przystąpiły: Autostrada Wielkopolska S.A., Autostrada Wielkopolska II S.A., Autostrada Eksploatacja S.A., Polenergia S.A., CIECH S.A., CIECH Pianki, CIECH Sarzyna, CIECH Vitrosilicon, CIECH Soda Polska, CIECH Soda Romania, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 

–W dalszym ciągu zamierzamy aktywnie rozwijać największy na świecie projekt Global Compact Network Poland na rzecz odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju – powiedziała Marta Schmude-Olczak, prokurent Kulczyk Foundation, odbierając statuetkę Rzecznika Standardu Etyki. 

Global Compact Network Poland, jedną z ponad 80 regionalnych sieci działających z ramienia Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej celem jest promowanie odpowiedzialnych praktyk biznesowych i wartości ONZ w społeczności biznesowej. Inicjatywa wzywa przedsiębiorców i instytucje, aby w swojej działalności kierowali się 10 podstawowymi zasadami z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji oraz promowali społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). 

–Realizujemywramach systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych agendę zmiany. Jest to 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, które w połączeniu z 10 zasadami United Nations Global Compact stanowią dla naszej aktywności fundament i swoistą konstytucję. Cieszę się, że Państwo współtworząten program z nami– powiedział Kamil Wyszkowski, przedstawiciel i prezydent Rady Global Compact Network Poland.

dodatkowe materiały