Wspieramy walkę z głodem w Sudanie Południowym

Sudan Południowy
7 sierpnia 2018
Wydarzenia

Ponad 100 ton żywności trafiło w ostatnim tygodniu lipca do 20 tysięcy kobiet i dzieci w Sudanie Południowym. To pierwsza z trzech dostaw pomocy dla najbardziej zagrożonych głodem mieszkańców tego wyniszczonego konfliktem wewnętrznym kraju. Projekt realizuje Polska Misja Medyczna przy współpracy z Kulczyk Foundation.

Całość pomocy obejmie dystrybucję 354 ton żywności dla ponad 47 tysięcy osób. Przekazywana żywność to fasola, ryż, olej oraz ziarna zbóż z przeznaczeniem na siew. Otrzymają ją kobiety w ciąży i karmiące, ciężko niedożywione matki oraz dzieci do 5 roku życia. To osoby najbardziej narażone na choroby wynikające z ciężkiego niedożywienia, a jednocześnie mające najmniejsze szanse na zdobycie żywności.

– Głód grozi milionom mieszkańców Sudanu Południowego. Wielu z nich, bez pomocy z zewnątrz, nie ma szans na przeżycie. Dlatego cieszę się, że Kulczyk Foundation mogła włączyć się w projekt Polskiej Misji Medycznej, który pomaga przetrwać dziesiątkom tysięcy najbardziej potrzebujących kobiet i dzieci – mówi Dominika Kulczyk, fundator i prezes zarządu Kulczyk Foundation. 

Zjednoczeni w pomocy

Polska Misja Medyczna realizuje projekt w partnerstwie z Departamentem Pomocy Humanitarnej KPRM oraz Kulczyk Foundation, która przekazała środki na zabezpieczenie dystrybucji oraz ochronę magazynów z żywnością. Dostarczeniem żywności potrzebującym zajmuje się amerykańska organizacja Food for the Hungry, która jest partnerem PMM w Sudanie Południowym.

To pierwszy projekt o tak wielkiej skali pomocy żywnościowej finansowany z polskich funduszy. – To budujące, że walka z głodem jednoczy różne organizacje pomocowe i instytucje w naszym kraju. Wszystkim dziękuję za okazane zaufanie – mówi Małgorzata Olasińska-Chart, koordynatorka projektu z ramienia Polskiej Misji Medycznej.

Kryzys w Sudanie Południowym

Sudan Południowy jest najmłodszym krajem na świecie. Uzyskał niepodległość w lipcu 2011 r. w wyniku odłączenia od Sudanu na mocy porozumienia kończącego najdłuższą wojnę domową w Afryce. Już dwa lata później wskutek sporu urzędującego prezydenta z wiceprezydentem doszło do konfliktu wewnętrznego w Sudanie Południowym.

W wyniku trwających od 5 lat działań militarnych oraz dotkliwych susz, które spowodowały ogromne straty w uprawach, ponad 5 milionów osób, czyli niemal połowa populacji kraju, cierpi z powodu ciężkiego niedożywienia. W tej grupie ponad 1 milion stanowią dzieci do 5 roku życia. Bez pomocy humanitarnej mogą one nie przeżyć letnich miesięcy oczekiwania na tegoroczne zbiory.

Kryzys humanitarny w Sudanie Południowym pogłębiają wymuszone migracje ludności. W obawie przed walkami oraz głodem ponad 4 miliony osób opuściło swoje domy. Tysiące z nich znalazło schronienie w stanie Western Equatoria, gdzie oczekują na zakończenie konfliktu. Właśnie do tego regionu trafi żywność przekazywana przy współudziale Kulczyk Foundation.

dodatkowe materiały