Jak rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o tym, co najważniejsze? Nowa edycja scenariuszy zajęć „Efekt Domina” dostępna dla nauczycieli, pedagogów i rodziców

Warszawa
24 października 2019
Edukacja

Emocje, uczucia, wartości, wyrażanie siebie, ale i szacunek dla innych, a przede wszystkim wolność. To tylko niektóre z tematów, jakie nauczyciele znajdą w materiałach edukacyjnych przygotowanych przez Kulczyk Foundation. Dzięki scenariuszom lekcji „Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli” będą mogli prowadzić inspirujące zajęcia, uczyć mądrej dyskusji oraz wzmacniać samoświadomość i poczucie własnej wolności dzieci i młodzieży. Materiały edukacyjne dla czterech grup wiekowych można pobrać na stronie www.wiemczujepomagam.pl.

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu opracowuje unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, rozwijają samoświadomość oraz pomagają w kształtowaniu poczucia własnej wolności, wolności do bycia sobą.

– Wolność jest wyzwaniem. Bycie sobą to poszukiwanie i odkrywanie tego, co jest dla nas ważne. Wiąże się z akceptacją tego, jacy jesteśmy – z naszymi silnymi i słabymi stronami, sukcesami i popełnianymi błędami. Dzięki samoświadomości mamy szansę na rozwój, wykorzystanie naszego potencjału, energii i talentów – mówi Dominika Kulczyk, prezeska Kulczyk Foundation. 

Materiały edukacyjne bazują na doświadczeniach Kulczyk Foundation z projektów pomocowych realizowanych na całym świecie. Powstają we współpracy z nauczycielami i ekspertami.

– Obowiązkiem nas, dorosłych – rodziców, opiekunów i nauczycieli – jest pokazanie młodym ludziom świata takiego, jakim jest, z jego wielością i różnorodnością. Powinniśmy rozwijać u dzieci i młodzieży wrażliwość na niesprawiedliwość oraz krzywdę własną i drugiego człowieka – mówi prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak z Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która odpowiadała za merytoryczne przygotowanie scenariuszy.

Materiały można bezpłatnie pobrać na stronie: www.wiemczujepomagam.pl. Uzupełnieniem materiałów dla nauczycieli są także informacje skierowane do rodziców i opiekunów, bowiem edukacja w tak ważnych obszarach powinna łączyć wysiłki wszystkich ważnych dla dziecka dorosłych.

Tegoroczna edycja koncentruje się na zagadnieniu wolności. Na tym, jak ją rozumieć, gdzie przebiegają jej granice, co znaczy oraz jaka jest jej rola i sposoby realizacji w codziennym życiu. Dzieci i młodzież będą miały okazję lepiej poznać samych siebie, zrozumieć innych i nauczą się, jak ważne jest, by wykazywać się postawą proaktywną oraz poczuciem odpowiedzialności za siebie i swoje reakcje. Materiały koncentrują się wokół tematyki równej godności każdego człowieka, niezależnie od płci czy statusu materialnego. Przeznaczone są one do prowadzenia zajęć w czterech grupach wiekowych: dzieci w wieku 3-6 lat, dzieci uczęszczających do klas I-III, dzieci z klas IV- VIII oraz młodzieży 15+. 

Kształtowanie kompetencji społeczno-emocjonalnych warto rozpocząć już od najmłodszych lat. Pierwszym krokiem na tej drodze powinna być pomoc przedszkolakom w rozpoznawaniu i nazywaniu przeżywanych emocji i rozwijaniu umiejętności odczytywania ich u innych osób. W materiałach dedykowanych starszym dzieciom poruszane jest zagadnienie wartości. Nauczyciele zabiorą dzieci w „podróż po świecie wartości” żeby pokazać im, czym warto kierować się w życiu, co jest ważne i jaką siłę ma nasza wolność bycia sobą. Tematy dotyczące wzmacniania i ograniczania wolności oraz sposobów, w jakich może być ona wyrażana, podjęte zostały w materiałach skierowanych do uczniów w wieku 10-15 lat. Dla młodzieży 15+ tym razem przygotowano warsztaty z retoryki. Uczniowie dowiedzą się, m.in. jak mówić zwięźle, przekonująco, interesująco i jak, zgodnie ze złotymi zasadami retoryki, przygotowywać się do wystąpienia. Wszystko po to, by potem zrealizować w szkole dyskusje na temat wolności – wolności myślenia, działania, ekspresji, wolności od stereotypów.

Dostępna na stronie: www.wiemczujepomagam.pl edycja materiałów objęta jest honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr. Adama Bodnara i powstała pod patronatem merytorycznym Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

dodatkowe materiały