Wsparcie psychologiczne dla kobiet i dzieci w Bangladeszu – nowy program partnerski Kulczyk Foundation i Hope Foundation

Bangladesz
16 września 2019
Media

Rozpoczyna się realizacja nowego programu partnerskiego Kulczyk Foundation i działającej w Bangladeszu HOPE Foundation for Women & Children of Bangladesh. Jego głównym celem jest poprawa dostępu do wsparcia psychologicznego i usług zapewniających zdrowie psychiczne dla osób żyjących na południu kraju – zwłaszcza kobiet i dzieci, w tym uchodźców Rohindża.

Zdrowie psychiczne ogromnym problemem
6 milionów osób w Bangladeszu cierpi z powodu depresji, a prawie 7 milionów doświadcza zaburzeń lękowych. Zapotrzebowanie na dostęp do usług medycznych w zakresie zdrowia psychicznego jest więc tam ogromne. Zgodnie z danymi UNHCR, szczególnie wysoki poziom rozmaitych zagrożeń psychologicznych panuje w obozach dla uchodźców Rohindża rozlokowanych na południu Bangladeszu (okolice miasta Cox’s Bazar). Realizacja programu zapewni poprawę zarówno ich sytuacji, jak i Banglijczyków zamieszkujących sąsiednie tereny.

Program Zdrowia Psychicznego
Program Zdrowia Psychicznego przygotowany przez Fundację HOPE (HOPE Mental Health Programme) zakłada m.in. stworzenie 19 miejsc pracy dla doradców i pracowników zajmujących się zdrowiem psychicznym członków obu wspólnot. W jego zakres wchodzi także prowadzenie szkoleń dla liderów społeczności banglijskich i Rohindża. Ich przedmiotem będzie tzw. Psychologiczna Pierwsza Pomoc (Psychological First Aid, PFA). Uczestnicy szkoleń nabędą wiedzę na temat m.in. tego, w jaki sposób rozpoznawać osoby cierpiące z powodu rozmaitych problemów mentalnych i jak im pomagać. Kulczyk Foundation przekaże środki finansowe, które umożliwią prowadzenie działań w ramach Programu Zdrowia Psychicznego przez rok.

Rozpoczęcie współpracy obu fundacji w zakresie programu zdrowia psychicznego ma miejsce w drugą rocznicę masowego napływu Rohindżów z Mjanmy do Bangladeszu i tuż po wizycie Dominiki Kulczyk na południu kraju. Efektem tej podróży jest film dokumentalny pt. „Stolen Son” powstały we współpracy z CNN International. Jego głównym tematem jest obecna sytuacja Rohindżów, w tym zagrożenie ich społeczności ze strony handlem ludźmi.

- Kobiety w Bangladeszu nie mają zapewnionego odpowiedniego wsparcia psychologicznego. Zapotrzebowanie na nie jest więc ogromne – mówi Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation. – Utworzenie zespołu profesjonalistów w zakresie pomocy psychologicznej i prowadzenie szkoleń dla liderów lokalnych społeczności oznacza nowe podejście do zdrowia psychicznego w Bangladeszu. Poprzez przygotowanie pracowników oraz edukację miejscowych przywódców, pomagamy im w zbudowaniu trwalszych i harmonijnie rozwijających się społeczności – podkreśla.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy i wsparcia ze strony Kulczyk Foundation. Jako organizacja, której działalność skupiona jest przede wszystkim na zdrowiu kobiet w ciąży i w połogu, a także dzieci, jesteśmy przekonani, że zdrowie psychiczne jest integralną częścią ogólnego dobrostanu – tak potrzebnego naszym pacjentom. Wsparcie Kulczyk Foundation posłuży do uruchomienia tak długo oczekiwanego programu, który w kolejnych latach będzie rozwijany dla dobra tutejszych społeczności – tłumaczy dr Iftikher Mahmood, założyciel HOPE Foundation.

Wcześniejsza współpraca
Kulczyk Foundation wspierała wcześniej fundację HOPE w zakresie budowy i rozwoju szpitala polowego dla kobiet w Ramu niedaleko Cox’s Bazar. Współpracuje także z innymi organizacjami w Bangladeszu, takimi jak Bangladesh National Women Lawyers Association (BNWLA), której jednym z zadań jest zapewnianie wsparcia psychologicznego dla dzieci i kobiet ocalonych z rąk handlarzy ludźmi.

HOPE Foundation for Women & Children of Bangladesh
Fundacja założona w 1999 r. przez dr. Iftikhera Mahmooda – banglijskiego lekarza-pediatrę na stałe mieszkającego w USA. Jej głównym celem jest niesienie pomocy medycznej kobietom w ciąży i połogu, jak również małym dzieciom. Od 2017 r. i masowego napływu Rohindżów z Mjanmy do Bangladeszu, fundacja HOPE zajęła się także potrzebami uchodźców. Uruchomiła m.in. szpital polowy dla kobiet, który pozostaje jedną z niewielu placówek szpitalnych działających w obozach dla uchodźców. Pracownicy HOPE Foundation zapewniają pomoc medyczną dla ok. 300 pacjentów dziennie.

dodatkowe materiały