Człowiek w sytuacji trudnej 
–
o konieczności pomocy

Chudobczyce to mała popegeerowska wieś w Wielkopolsce. Działa tam fundacja „Barka”, która pomaga odnaleźć się w życiu ludziom dotkniętym wykluczeniem społecznym.

materiały edukacyjne
galeria zdjęć