Sytuacja dzieci w Rumunii
– ich potrzeby i warunki życia

W Rumunii w wyniku bezlitosnej polityki Nicolae Ceaușescu co roku rodziły się tysiące niechcianych dzieci. Problem pozostaje nierozwiązany do dziś.

materiały edukacyjne
galeria zdjęć