kryteria projektów

Poszukujemy projektów, które spełniają kilka lub wszystkie poniższe kryteria:

1

Poszukujemy projektów infrastrukturalnych lub z komponentem infrastrukturalnym.

2

Poszukujemy projektów realizowanych przez transparentne i skuteczne organizacje pozarządowe.

3

Poszukujemy projektów, które są realizowane we współpracy ze społecznościami lokalnymi I odpowiadają na autentyczne potrzeby beneficjentów.

4

Poszukujemy projektów, które pomogą nam edukować I uświadamiać ludzi oraz firmy w Polsce o konieczności niesienia pomocy biedniejszym krajom i społecznościom.

5

Poszukujemy projektów, które zachęcają do wolontariatu i mogą być wspierane przez wolontariuszy.

6

Poszukujemy projektów, które możemy wesprzeć nie tylko finansowo, ale także poprzez know-how, jak skutecznie zmieniać rzeczywistość.

7

Poszukujemy projektów, których realizacja – dzięki naszemu wsparciu – może zwiększyć skuteczność oraz skalę działania wspieranej organizacji.

8

Poszukujemy projektów, które mają duży potencjał fundraisingowy. Kulczyk Foundation przekazuje 100% środków otrzymanych na projekt organizacji, która go realizuje i zależy nam, żeby tych środków było jak najwięcej.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy.


dodatkowe materiały