Plac zabaw dla byłych dzieci żołnierzy z Ugandy

osada Agonga, Uganda
infrastruktura

Obejrzyj odcinek

Plac zabaw to nowo powstała część Karin Resource Centre - prowadzonego przez Childcare and Development Organisation Uganda ośrodka dla byłych dzieci żołnierzy. Organizacja, przy wsparciu Kulczyk Foundation, stworzyła w ten sposób kolejny element bezpiecznej przystani dla dzieci - ofiar konfliktu oraz ich rodzin.


Zabawa w przestrzeni placu jest tutaj jednym z narzędzi pracy edukacyjno-rozwojowej, pozwalającym, dzięki połączeniu terapii z zabawą przyczynić się do resocjalizacji dzieci oraz jeszcze skuteczniej łagodzić traumę Uczy swoich podopiecznych zasad funkcjonowania w myśl zasady wzajemnego szacunku, życzliwości i pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Etapy:

Dominika Kulczyk osobiście monitorowała budowę placu zabaw w lutym 2014 r. oraz zapoznawała się z projektami realizowanymi w Karin Resource Center. Ośrodek już teraz organizuje zajęcia dodatkowe, rozwijające umiejętności twórcze – kursy rzemiosła, tańca i koło teatralne.

W przyszłości Karin Resource Center chce, także przy pomocy wolontariuszy z Polski, rozszerzać działania obejmując nimi większe grono potrzebujących. Konieczna jest do tego inwestycja w infrastrukturę ośrodka, w tym zakup wyposażenia, przeprowadzenie niezbędnych remontów oraz zainstalowanie paneli słonecznych, które pozwolą zapewnić stały dostęp do energii elektrycznej. Jednocześnie organizacja będzie rozwijała programy.

O PARTNERZE

Childcare and Development Organisation Uganda to lokalna organizacja pozarządowa działająca na rzecz poprawy warunków życia dzieci i rodzin doświadczonych skutkami konfliktu w Ugandzie. Wśród podopiecznych są osoby poważnie zagrożone lub już dotknięte HIV/AIDS, które - w wyniku wieloletniego konfliktu wewnętrznego – straciły swoich krewnych i doświadczyły traumy wojny. Wśród podopiecznych ośrodka znajdują się są również siłą wcielone do partyzanckich bojówek LRA armii byłe dzieci żołnierze. CDO(U) realizuje projekty w regionie Gulu w północnej Ugandzie.

tutaj działamy

osada Agonga

Bungatira, dystrykt Gulu, Uganda

W Ugandzie w latach 1987-2006 LRA porwała ponad 20 tysięcy dzieci

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków wybranej organizacji pozarządowej

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
Wpłacam 50 zł
wpłacam 100zł
Wpłacam
dowolna kwotę
x wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na plac zabaw dla byłych dzieci żołnierzy z Ugandy

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na plac zabaw dla byłych dzieci żołnierzy z Ugandy

Imię Nazwisko E-mail
x Wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na plac zabaw dla byłych dzieci żołnierzy z Ugandy

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 100zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na plac zabaw dla byłych dzieci żołnierzy z Ugandy

Imię Nazwisko E-mail
x Wpłacam
dowolna kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na plac zabaw dla byłych dzieci żołnierzy z Ugandy

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały