Pomagamy uczyć technik haftu w Sainte Luce

Sainte Luce, Madagaskar
mikro-przedsiębiorczość

Sainte Luce to odosobniona nadbrzeżna wioska w regionie Anosy, w południowo-wschodnim Madagaskarze. Zamieszkują ją trzy lokalne społeczności (Ambandrika, Ampanasantomboky i Manafiafy), które utrzymują się głównie z rybołówstwa i rolnictwa.

Projekt Stitch Sainte Luce realizowany we współpracy z organizacją Azafady jest ukierunkowany na aprowizację żywnościową i zwiększenie dochodów gospodarstw domowych na tym obszarze. Szerszym celem projektu jest zwalczanie ubóstwa wśród zmarginalizowanych społeczności południowo-wschodniego Madagaskaru.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu są kobiety z Sainte Luce, które będą miały szansę nabycia nowych umiejętności zawodowych, tj. projektowanie, haftowanie czy tworzenie linii akcesoriów; umiejętności językowych poprzez podjęcie nauki języka angielskiego oraz zmiany dotychczasowych warunków życia.

ETAPY

W czerwcu 2012 r. z grona ponad 50 chętnych wyselekcjonowano 11 uczestniczek. Większość nie miała żadnych wcześniejszych doświadczeń w tworzeniu haftów. 60 sesji treningowych pozwoliło uczestniczkom zdobycie umiejętności w rysunku, hafcie i projektowaniu serii akcesoriów.

O PARTNERZE

Azafady to uznana brytyjska organizacja charytatywna założona w 1994 roku. Pracuje na rzecz mieszkańców Madagaskaru, aby osiągnąć poziom założony przez Milenijne Cele Rozwoju. Realizowane przez nią działania i projekty mają na celu zaspokoić niezbędne potrzeby  społeczności regionu Anosy; wspomaga lokalne władze w zakresie służby zdrowia, edukacji, zrównoważonych źródeł dochodu i ochrony środowiska naturalnego.

tutaj działamy

Sainte Luce

Madagaskar

organizacja Azafady działa w Sainte Luce od 2012 r.

odbyło się już w ramach projektu60 sesji szkoleniowych

nowe umiejętności zdobyło już, dzięki szkoleniom11 uczestniczek

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam 50 zł
wpłacam 100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na naukę technik haftu w Sainte Luce

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na naukę technik haftu w Sainte Luce

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na naukę technik haftu w Sainte Luce

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na naukę technik haftu w Sainte Luce

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na naukę technik haftu w Sainte Luce

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały