Pomogliśmy rozbudować Challenging Heights School – szkołę dla dzieci zagrożonych niewolnictwem

Ghana
wspieranie edukacji

Challenging Heights to lokalna organizacja pozarządowa, która walczy w Ghanie o prawa dzieci zagrożonych różnymi formami niewolnictwa, zapobiega handlowi dzieci (human trafficking, child trafficking) oraz ratuje dzieci-niewolników. Jednym z kluczowych projektów organizacji jest szkoła Challenging Heights School, której rozbudowę zdecydowała się wesprzeć Kulczyk Foundation. 

Challenging Heights działa w społecznościach na wybrzeżu Ghany, pomagając kobietom oraz dzieciom, które są zagrożone różnymi formami niewolnictwa. Organizacja szacuje, że w Ghanie ponad 1,8 mln młodych ludzi, wielu nie ma nawet 15 lat, jest zmuszanych do pracy (forced labour). James Kofi Annan, założyciel oraz szef Challenging Heights, uważa że bieda oraz brak odpowiedniej edukacji to główne przyczyny takiej sytuacji. Dlatego też zasugerował nam wsparcie rozbudowy szkoły o trzy dodatkowe klasy, dzięki czemu już ponad 720 dzieci będzie mogło się uczyć w Challenging Heights School.

Wspierany przez nas James Kofi Annan został sprzedany w niewolę gdy miał 6 lat.. Był najmłodszym dzieckiem w rodzinie, w której nikt nie potrafił czytać i pisać.  Jak wspomina, w czasach jego dzieciństwa, bycie dzieckiem-niewolnikiem było w Ghanie dosyć powszechne. Od 6 do 13 roku życia był zmuszany do ciężkiej pracy rybaka.

James Kofi Annan uciekł z niewoli gdy miał 13 lat.  Nie potrafił wtedy ani czytać ani pisać, ale rozumiał, że edukacja jest najważniejsza. Nadrobił zaległości i nie tylko skończył szkołę podstawową i średnią, ale także jest absolwentem uniwersytetu.  Pracował później w służbie publicznej, a także w banku, prowadził także małe przedsiębiorstwo. Wszystkie oszczędności przeznaczył na otworzenie organizacji Challenging Heights, która od 2005 roku pomaga dzieciom w Ghanie. Bardzo się cieszymy, że pomagamy pomagać temu niezwykłemu człowiekowi.  

tutaj działamy

W Sankor wsparliśmy szkołę dla dzieci zagrożonych niewolnictwem

Ponad 720 dzieci uczy się w szkole Challenging Heights School

fot. Challenging Heights

dodatkowe materiały