Wspólnie z wolontariuszami wyremontowaliśmy szkołę w Hovatraha

Hovatraha, Madagaskar
infrastruktura

Obejrzyj odcinek

Gmina Mahatalaky na Madagaskarze jest dość rozległa, a społeczności lokalne wzajemnie od siebie odizolowane. Uczniowie uczęszczający na lekcje do sąsiednich wiosek pokonują pieszo do 20 km dziennie i jest to grupa uprzywilejowana, ponieważ dla wielu dzieci brakuje miejsc w szkołach.

Celem projektu jest budowa i remont szkół podstawowych w tym regionie Madagaskaru. Realizacja zaplanowanych działań wpłynie na poprawę warunków edukacyjnych dzieci w wieku od 6 do 14 lat. Szacuje się, że w ciągu nadchodzącej dekady beneficjentami projektu zostanie ponad 2000 uczniów. Stanowiłoby to znaczny krok w walce z alarmująco wysokim analfabetyzmem w regionie Mahatalaky oraz wpisywało się w realizację zadań ujętych w Planie Rozwoju Gminy Mahatalaky (Mahatalaky Commune Development Plan) przygotowanym przez lokalne władze.

Projekt jest realizowany we współpracy z organizacją Azafady, która wspiera lokalne społeczności w budowie szkół na Madagaskarze od 2006 r. W ostatnim czasie 6 szkół zaprojektowanych przez Azafady uległo znacznym szkodom, co stało się podstawą do wdrożenia programu remontowego.

Zgodnie z danymi UNICEF z roku 2011 r., bezpieczne, wygodne i sprzyjające rozwojowi warunki do nauki są niezbędne do wzrostu liczby absolwentów szkół i poprawy wyników egzaminacyjnych.  Sprawa wydaje się szczególnie istotna w kraju, w którym niemal jedna trzecia dzieci w wieku od 5 do 14 lat opuszcza lekcje z powodu obowiązków domowych związanych z pomocą w gospodarstwie.

ETAPY

Przygotowania

Spotkanie z CISCO i burmistrzem Mahatalaky
Spotkanie z chef de village
Rozbicie obozu dla zagranicznych wolontariuszy
Dostarczenie materiałów

Wdrożenie

Transport materiałów na miejsce budowy
Dojazd zagranicznych wolontariuszy na miejsce budowy
Remont szkoły

Działania po zakończeniu budowy

Oficjalna inauguracja i przekazanie budynku społeczności lokalnej
Monitoring i ewaluacja

O PARTNERZE

Azafady to uznana brytyjska organizacja charytatywna założona w 1994 roku. Pracuje na rzecz mieszkańców Madagaskaru, aby osiągnąć poziom założony przez Milenijne Cele Rozwoju. W ramach działań spełnia niezbędne potrzeby lokalnych społeczności regionu Anosy; wspomaga lokalne władze w działaniach na rzecz służby zdrowia, edukacji, tworzenia zrównoważonych źródeł dochodu i ochrony środowiska naturalnego.

tutaj działamy

Hovatraha

gmina Mahatalaky, region Anosy, Madagaskar

z projektu skorzysta 2000 uczniów

na Madagaskarze łączy naukę z pracą około 30% dzieci

w regionie Anosy umie czytać i pisaćmniej niż 20% mieszkańców

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam
50 zł
wpłacam 100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę i remont szkół podstawowych

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę i remont szkół podstawowych

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam
50 zł

Wpłacam
50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę i remont szkół podstawowych

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę i remont szkół podstawowych

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę i remont szkół podstawowych

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały