Wspieramy walkę z głodem w Sudanie Południowym

Sudan Południowy
pomoc humanitarna i medyczna

Wspieramy walkę z głodem w Sudanie Południowym

Ponad 100 ton żywności trafiło w ostatnim tygodniu lipca do 20 tysięcy kobiet i dzieci w Sudanie Południowym. To pierwsza z trzech dostaw pomocy dla najbardziej zagrożonych głodem mieszkańców tego wyniszczonego konfliktem wewnętrznym kraju. Projekt realizuje Polska Misja Medyczna przy współpracy z Kulczyk Foundation.

Całość pomocy obejmie dystrybucję 354 ton żywności dla ponad 47 tysięcy osób. Przekazywana żywność to fasola, ryż, olej oraz ziarna zbóż z przeznaczeniem na siew. Otrzymają ją kobiety w ciąży i karmiące, ciężko niedożywione matki oraz dzieci do 5 roku życia. To osoby najbardziej narażone na choroby wynikające z ciężkiego niedożywienia, a jednocześnie mające najmniejsze szanse na zdobycie żywności.

– Głód grozi milionom mieszkańców Sudanu Południowego. Wielu z nich, bez pomocy z zewnątrz, nie ma szans na przeżycie. Dlatego cieszę się, że Kulczyk Foundation mogła włączyć się w projekt Polskiej Misji Medycznej, który pomaga przetrwać dziesiątkom tysięcy najbardziej potrzebujących kobiet i dzieci – mówi Dominika Kulczyk, fundator i prezes zarządu Kulczyk Foundation.

Zjednoczeni w pomocy

Polska Misja Medyczna realizuje projekt w partnerstwie z Departamentem Pomocy Humanitarnej KPRM oraz Kulczyk Foundation, która przekazała środki na zabezpieczenie dystrybucji oraz ochronę magazynów z żywnością. Dostarczeniem żywności potrzebującym zajmuje się amerykańska organizacja Food for the Hungry, która jest partnerem PMM w Sudanie Południowym.

To pierwszy projekt o tak wielkiej skali pomocy żywnościowej finansowany z polskich funduszy. – To budujące, że walka z głodem jednoczy różne organizacje pomocowe i instytucje w naszym kraju. Wszystkim dziękuję za okazane zaufanie – mówi Małgorzata Olasińska-Chart, koordynatorka projektu z ramienia Polskiej Misji Medycznej.

Kryzys w Sudanie Południowym

Sudan Południowy jest najmłodszym krajem na świecie. Uzyskał niepodległość w lipcu 2011 r. w wyniku odłączenia od Sudanu na mocy porozumienia kończącego najdłuższą wojnę domową w Afryce. Już dwa lata później wskutek sporu urzędującego prezydenta z wiceprezydentem doszło do konfliktu wewnętrznego w Sudanie Południowym.

W wyniku trwających od 5 lat działań militarnych oraz dotkliwych susz, które spowodowały ogromne straty w uprawach, ponad 5 milionów osób, czyli niemal połowa populacji kraju, cierpi z powodu ciężkiego niedożywienia. W tej grupie ponad 1 milion stanowią dzieci do 5 roku życia. Bez pomocy humanitarnej mogą one nie przeżyć letnich miesięcy oczekiwania na tegoroczne zbiory.

Kryzys humanitarny w Sudanie Południowym pogłębiają wymuszone migracje ludności. W obawie przed walkami oraz głodem ponad 4 miliony osób opuściło swoje domy. Tysiące z nich znalazło schronienie w stanie Western Equatoria, gdzie oczekują na zakończenie konfliktu. Właśnie do tego regionu trafi żywność przekazywana przy współudziale Kulczyk Foundation.

 

 

 

 

 

tutaj działamy

całość pomocy obejmie dystrybucję 354 ton żywności

dla ponad47 tysięcy osób

dodatkowe materiały