Pomagamy budować domy w Kambodży

przedmieścia Phnom Penh, Kambodża
infrastruktura

Obejrzyj odcinek

Projekt Mekong Big Build powstał po likwidacji wysypiska śmieci Stueng Meanchey w 2009 r., kiedy bezdomne rodziny utrzymujące się ze zbieractwa na tym wysypisku zostały przesiedlone do szop wynajmowanych w Phnom Penh.

Smile Village jest częścią projektu Mekong Big Build i zakłada budowę „nowego miasta”, które dałoby schronienie rodzinom z Stueng Manchey i umożliwiło im poprawę dotychczasowych warunków życia. Celem działań podejmowanych w ramach projektu jest utworzenie 50 obiektów mieszkalnych na wynajem i na własność.

Smile Village usytuowano w odległości pozwalającej na dojazd rowerem do rejonu wysypiska, co pomoże mieszkańcom w poszukiwaniu pracy w mieście jak również w rozwijaniu nowych umiejętności, takich jak ogrodnictwo czy krawiectwo. Głównymi beneficjentami projektu są rodziny, które nie posiadają dostępu do godnych warunków mieszkaniowych, tj. zapewniających im bezpieczeństwo i ochronę przed monsunami i powodziami oraz zapewniających dostęp do wody pitnej i urządzeń sanitarnych.

W Kambodży wciąż widoczne są ślady wojen, które przetoczyły się przez kraj w minionych dekadach. W ciągu ostatnich 10 lat skala ubóstwa uległa wprawdzie zmniejszeniu, ale nadal pozostaje wiele problemów do rozwiązania. Rodziny, które utrzymywały się ze zbieractwa na wysypisku Stung Meanchey, po jego zamknięciu zostały przesiedlone i zmuszone do zamieszkania w jeszcze gorszych warunkach. Wysypisko było wielką 100-akrową górą gnijących śmieci z całej Kambodży, na której pracowało i żyło około 2000 ludzi – w tym 600 dzieci. Wioska leżąca nieopodal istniała przez dobrych 20 lat.

Warunki mieszkaniowe w Smile Village umożliwią beneficjentom rozwój aktywności mikroekonomicznej. W rezultacie przewiduje się zwiększenie dochodów rodzin, ułatwienie dostępu do edukacji dla dzieci oraz stworzenie dla nich dogodnej przestrzeni do odrabiania zajęć domowych.

O PARTNERZE

Habitat for Humanity International jest międzynarodową, chrześcijańską organizacją, której celem jest walka z bezdomnością i niesienie pomocy w budowaniu trwałych i jednocześnie niskobudżetowych mieszkań dla ubogich rodzin.

tutaj działamy

Smile Village Komirang

przedmieścia Phnom Penh, Kambodża

to 80 nowych miejsc pracy (wg Center for Housing Policy) 100 nowych domów dla ubogich

Kambodża wg Wskaźniku Rozwoju Społecznego 2012 r. zajmuje:138. miejsce na świecie

współczynnik dla Kambodży w 2008 r. 0.23 lekarzy/1000 mieszkańców

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam 50 zł
wpłacam
100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę domów w Kambodży

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę domów w Kambodży

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę domów w Kambodży

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam
100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę domów w Kambodży

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na budowę domów w Kambodży

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały