Pomogliśmy ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu (2015)

Nepal, dystrykt Sindhupalchok
pomoc humanitarna i medyczna

W sobotę 25 kwietnia 2015 w godzinach porannych czasu lokalnego w Nepalu miało miejsce trzęsienie ziemi. W wyniku wstrząsu o sile 7.9 w skali Richtera oraz wstrząsów wtórnych zginęło ponad 8 tys. ludzi, a w wielu częściach kraju zniszczeniu uległo ponad 90% budynków. Już 48 godzin po wystąpieniu trzęsienia ziemi, dzięki wsparciu Kulczyk Foundation do Nepalu dotarł Zespół Ratunkowy PCPM. 

Tragedia ludzi w Nepalu była ogromna, a ich bezsilność tak przerażająca, że potrzebna była natychmiastowa pomoc. Dlatego naturalnym było, że Kulczyk Foundation tak szybko, jak to było możliwe, wsparła wyjazd Zespołu Ratunkowego PCPM.

Zespół Ratunkowy PCPM to pierwszy zespół szybkiego reagowania prowadzony przez polską organizację pozarządową. Jego celem jest niesienie pomocy medycznej i humanitarnej osobom poszkodowanym w klęskach żywiołowych i kryzysach humanitarnych. Kulczyk Foundation przekazała wsparcie ZR PCPM, dzięki czemu w połowie kwietnia 2015 roku osiągnął gotowość operacyjną, umożliwiającą natychmiastowe ruszenie z pomocą.

W sobotę 25 kwietnia, niecałe trzy godziny po trzęsieniu ziemi, Dominika Kulczyk podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowego wsparcia dla ZR PCPM. W poniedziałek 27 kwietnia, niecałe 48 godzin po wystąpieniu trzęsienia ziemi, wspierani przez KF ratownicy ZR PCPM byli już w Katmandu, a 29 kwietnia rozpoczął działanie punkt medyczny w Melamchi. W połowie maja ratowników ZR PCPM zastąpili w Nepalu pracownicy PCPM, którzy mieli zapewnić przejściowe schronienie potrzebującym w dolinie Melamchi, zajmując się budową osiemdziesięciu T-Shelters (transitional shelters), z których dziesięć zostało sfinansowanych w całości przez Kulczyk Foundation, a kolejnych dwadzieścia było przez KF współfinansowanych.

W drugiej połowie maja Nepal odwiedziła Dominika Kulczyk, która wizytowała miejsce, w którym stanął pierwszy T-Shelter oraz przygotowała reportaże dla DDTVN. Emitowane w czerwcu reportaże wsparły kampanię społeczną PCPM #pomocdlanepalu, dzięki której ponad 300 tys. złotych przeznaczono na odbudowę dwóch wiosek w dolinie Melamchi. 

tutaj działamy

w dystrykcie Sindhupalchok w Nepalu ponad 90% budynków zostało zniszczonych

w dystrykcie Sindhupalchok wsparliśmy budowę T-Shelters dla 30 rodzin

fot. Archiwum PCPM

dodatkowe materiały