Wspieramy klinikę dla uchodźców syryjskich w Libanie

Bire Akkar, Liban
pomoc humanitarna i medyczna

Projekt ma na celu poprawę dostępu do podstawowej opieki medycznej dla grupy około 10 tys. syryjskich uchodźców w Bire oraz w okolicznych miejscowościach. Celem podejmowanych działań jest zapewnienie dostępu do usług medycznych, zwłaszcza w zakresie pediatrycznym oraz internistycznym.

Od marca 2011 r. do chwili obecnej na terytorium Libanu przybyło ponad 1 mln uchodźców z Syrii, co stanowi ponad 20% populacji Libanu (4,8 mln osób). Najwięcej uchodźców przebywa w regionach przygranicznych, takich jak wieś Bire. Wzrost liczby ludności przekłada się na szereg problemów związanych z niewydolnością infrastruktury, problemami z zatrudnieniem oraz dostępem do edukacji i opieki medycznej.

Klinika w Bire rozpoczęła swoją działalność w styczniu 2014 r., kiedy liczba zachorowań wśród uchodźców, na choroby związane z układem oddechowym, wzrosła. W chwili obecnej punkt medyczny jest czynny trzy dni w tygodniu i nadal oczekuje na dodatkowe wsparcie finansowe. W uzgodnieniu z UNHCR klinika będzie wspierać leczenie dzieci i osób przewlekle chorych. Beneficjentami podejmowanych działań będą zarówno uchodźcy syryjscy jak i społeczność lokalna.

ETAPY

W styczniu 2014 r. PCPM uruchomiło punkt podstawowej opieki medycznej o powierzchni ok. 80m2. W ramach projektu lokal zostanie dostosowany do potrzeb punktu podstawowej opieki medycznej (primary health care clinic), co wiąże się z zakupem podstawowego wyposażenia medycznego.

Pomoc finansowa Kulczyk Foundation zostanie wykorzystana na rozszerzenie zakresu działalności kliniki, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu oraz refinansowanie części niezbędnych do funkcjonowania kliniki leków i materiałów medycznych. Miesięczny koszt utrzymania punktu podstawowej opieki medycznej wynosi przynajmniej 2500 USD. Celem projektu jest zabezpieczenie i zapewnienie możliwości dalszej działalności kliniki, do końca czerwca 2014 r.

O PARTNERZE

PCPM prowadzi działania z zakresu pomocy humanitarnej dla uchodźców syryjskich w Libanie w warunkach jednego z największych kryzysów humanitarnych ostatnich lat. Codzienną pracą kliniki będzie zarządzać organizacja partnerską PCPM z Bire.

tutaj działamy

Bire Akkar

Liban

Ludność Libanu liczy 4,8 mln osób

Do Libanu przybyło już ponad1 mln uchodźców z Syrii

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam 50 zł
wpłacam 100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na klinikę dla uchodźców syryjskich w Libanie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na klinikę dla uchodźców syryjskich w Libanie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na klinikę dla uchodźców syryjskich w Libanie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na klinikę dla uchodźców syryjskich w Libanie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na klinikę dla uchodźców syryjskich w Libanie

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały