Wspieramy opiekę nad dziećmi w obozie dla uchodźców syryjskich w Iraku

okolice miasta Dohuk, Irak
infrastruktura

Obejrzyj odcinek

W największym obozie dla uchodźców syryjskich w irackim Kurdystanie przebywa ponad 59 tys. osób

ACTED pomaga uchodźcom syryjskim w Jordanii, Libanie oraz Iraku. W obozie dla uchodźców syryjskich Domiz realizuje programy związane z opieką nad dziećmi - tworzy tak zwane Child Friendly Space oraz prowadzi działania aktywizujące, skierowane do dzieci. Regionalne władze i działające w irackim Kurdystanie organizacje pozarządowe podejmują wysiłki, by syryjskie dzieci w obozach dla uchodźców miały dostęp do edukacji.

Kulczyk Foundation, wspierając programy ACTED związane z opieką nad dziećmi, ufundowała bibliotekę dla dzieci w obozie Domiz. Budynek, który będzie służył także jako świetlica, w której dzieci będą mogły czytać, odrabiać lekcje i spędzać czas wolny, był przygotowywany przy ich udziale - dzieci samodzielnie decydowały o jego urządzeniu.

ETAPY

ACTED działa w Iraku od 2003 r., od czasu drugiego konfliktu zbrojnego w Zatoce Perskiej. Działania organizacji w tym kraju były początkowo ukierunkowane na poprawę opieki zdrowotnej oraz warunków sanitarnych i mieszkaniowych osób przesiedlonych z powodu konfliktu.

Od 2012 r, gdy do Iraku przybyła pierwsza fala uchodźców z Syrii, ACTED była zaangażowana w planowanie i rozwój obozów dla uchodźców. Uruchomiła programy opieki, w tym program wsparcia dla dzieci, finansowany częściowo dzięki środkom z Nagrody Nobla, przekazanym przez laureata tego wyróżnienia – ECHO (The Humanitarian Aid and Civil Protection Department of the European Commission).

O PARTNERZE

ACTED (l’Agence d’Aide à la Coopération Technique et au Développement) to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu, która rozpoczęła działania w 1993 r. Jej zadaniem jest niesienie pomocy społecznościom dotkniętym przez wojnę, działania zbrojne, klęski żywiołowe, kryzysy społeczne i gospodarcze oraz wsparcie ich w budowaniu lepszej przyszłości.

3300 pracowników ACTED realizuje w skali roku ponad 340 programów w 34 krajach świata. W Iraku organizacja koncentruje się na pomocy uchodźcom syryjskim w irackim Kurdystanie.

tutaj działamy

obóz Domiz

okolice miasta Dohuk, Region Autonomiczny Irackiego Kurdystanu, Irak

W największym obozie dla uchodźców syryjskich w irackim Kurdystanie przebywa ponad: 59 tys. osób

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam 50 zł
wpłacam 100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na opiekę nad dziećmi w obozie dla uchodźców syryjskich w Iraku

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na opiekę nad dziećmi w obozie dla uchodźców syryjskich w Iraku

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na opiekę nad dziećmi w obozie dla uchodźców syryjskich w Iraku

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na opiekę nad dziećmi w obozie dla uchodźców syryjskich w Iraku

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na opiekę nad dziećmi w obozie dla uchodźców syryjskich w Iraku

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały