Wspieramy remont Centrum Dziennego Pobytu

Tbilisi, Gruzja
infrastruktura

Obejrzyj odcinek

Ważnym zadaniem jest wspieranie tzw. Dzieci Ulicy w Gruzji w kierunku zmiany ich dotychczasowego trybu życia. Grupę docelową stanowią dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat, doświadczający wykluczenia społecznego, braku należytej opieki ze strony dorosłych oraz cierpiący skrajne ubóstwo.

Wśród wychowanków znajdują się również ofiary przemocy i stresu pourazowego. Prowadzone działania polegają m. in. na organizowaniu zróżnicowanych szkoleń, tj. w zakresie szycia, fryzjerstwa, obsługi komputera czy obróbki drewna, a także na uzupełnianiu podstawowych braków w edukacji. Zadaniem wychowawców jest mobilizowanie do regularnych pogadanek i dyskusji pomagających zrozumieć konsekwencje nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz uprawiania prostytucji.

Partnerem projektu jest Caritas Gruzja, który działa w tamtejszym regionie od 1997 r. Centrum Dziennego Pobytu oferuje ciepłe posiłki, możliwość skorzystania z prysznica czy wyprania ubrań. Ośrodek ma charakter otwarty, odwiedzający mogą więc korzystać z pomocy o dowolnej porze bez dodatkowych zobowiązań. Centrum oferuje także pomoc medyczną i psychologiczną, w formie terapii indywidualnej bądź grupowej.

O PARTNERZE

Caritas Gruzja od lat pomaga ludziom potrzebującym: karmi biednych, daje dom bezdomnym, wychowuje i edukuje dzieci i młodzież, leczy chorych, pomaga osobom starszym i niepełnosprawnym, wspiera uzależnionych, współpracując z wolontariuszami.

tutaj działamy

Tbilisi

Gruzja

rocznie otrzymuje pomoc od Caritas w Gruzji 1700 dzieci

miesięcznie kosztuje Centrum Dziennego Pobytu 1100 USD

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam 50 zł
wpłacam
100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na remont Centrum Dziennego Pobytu

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na remont Centrum Dziennego Pobytu

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na remont Centrum Dziennego Pobytu

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam
100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na remont Centrum Dziennego Pobytu

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na remont Centrum Dziennego Pobytu

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały