Zapewniamy dostęp do czystej wody w wiosce HouiPhord

Laos
infrastruktura

W Laosie na terenach wiejskich ponad 35% ludności nie ma dostępu do czystej wody. W rezultacie ludzie umierają na choroby, które w zachodnim społeczeństwie nie zagrażają życiu. Kulczyk Foundation, wsparło realizację złożonego projektu wodnego i sanitarnego, dzięki któremu powstał trwały system dostarczania i zbierania czystej wody dla niemal 500 mieszkańców wioski HouiPhord oraz zbudowano sanitariaty w lokalnej szkole podstawowej. 

Zamieszkana przez lud Akha wioska HouiPhord leży w północnym Laosie, w prowincji Phongsaly – tej samej, w której Kulczyk Foundation wsparł także projekt medyczny zaprezentowany w jednym z odcinków drugiej serii Efektu Domina (do którego oglądania zachęcamy, LINK DO PROJEKTU).  Przed realizacją projektu wioska HouiPhord nie miała dostępu do czystej wody. W czasie pory suchej wody brakowało, a w czasie pory deszczowej woda nie miała odpowiedniej jakości, narażając mieszkańców na choroby, które na Zachodzie nie zagrażają życiu. Przygotowania do realizacji projektu rozpoczęły się jeszcze w roku 2013, gdy miały miejsce pierwsze wizyty studyjne. Przedstawiciele Lao Rehabilitation Foundation oraz władz lokalnych wizytowali wioskę kilkukrotnie w roku 2014, każdorazowo potwierdzając potrzebę realizacji projektu wodnego I sanitarnego. Prace rozpoczęły się w drugiej połowie stycznia 2015 roku i zakończyły po 21 dniach.  W chwili zakończenia projektu w wiosce mieszkały 493 osoby, które od lutego 2015 roku mają trwały dostęp do czystej wody. 

LAO REHABILITATION FOUNDATION (LRF) to amerykańska organizacja pozarządowa, która koncentruje swoje działania na niesieniu pomocy medycznej dla mieszkańców Laosu, szczególnie skupiając się na dzieciach i osobach wykluoczonych, zwłaszcza przedstawicieli mniejszości etnicznych. Została założona w 2002 roku przez Luca Janssensa.Na pomoc medyczną patrzy w organizacji bardzo szeroko, uznając, że najlepszą gwarancją zachowania zdrowia jest zapewnienie wartościowego, zbilansowanego wyżywienia, dostępu do czystej wody i sanitariatów, godnego miejsca mieszkania, edukacji, ośrodków opieki medycznej. W efekcie LRF realizuje bardzo szerokie spectrum projektów, od projektów wodnych (organizacja posiada własny sprzęt do budowania studni), przez projekty infrastrukturalne, po mobilne kliniki. Założyciel organizacji jest doktorem nauk humanistycznych. W ramach projektu Home of Light organizacja stworzyła szkołę dla niewidomych dzieci.

tutaj działamy

prace trwały21 dni

w wiosce HouiPhord mieszkaprawie 500 osób

dodatkowe materiały