Pomagamy ofiarom powodzi na Bałkanach

Šamac, Bośnia i Hercegowina
pomoc humanitarna i medyczna

Bałkany dotykają największe zarejestrowane powodzie, których pomiary prowadzi się od 120 lat...

Powodzie na Bałkanach rozpoczęły się 12 maja 2014 roku. Od 120 lat, odkąd prowadzi się pomiary, nie zarejestrowano większych powodzi. Liczba ofiar przekroczyła już 50 osób. Straty materialne są porównywalne ze skutkami wojen bałkańskich. 19 maja Kulczyk Foundation oraz Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) podjęło decyzję, aby wspólnie uruchomić pomoc.

Zespół Ratowniczy PCPM, wspierany przez Kulczyk Foundation rozpoczął 26 maja szacowanie potrzeb pomocowych w północnej Bośni i Hercegowinie, w regionie najbardziej dotkniętym przez powodzie.

Celem wyjazdu, ufundowanego przez Kulczyk Foundation, jest przygotowanie szerszej akcji pomocowej na rzecz dotkniętych powodzią mieszkańców pogranicza Bośni i Hercegowiny, Chorwacji oraz Serbii.

Zespół Ratowniczy PCPM, do którego 28 maja dołączyła Dominika Kulczyk, przygotowuje raporty dotyczące potrzeb pomocowych, w oparciu o które planowane są dalsze wspólne działania. Raporty przygotowywane przez ZR PCPM można pobrać ze strony Kulczyk Foundation, a także z portalu koordynacyjnego pomocy humanitarnej http://reliefweb.int.

O PARTNERZE

POLSKIE CENTRUM POMOCY MIĘDZYNARODOWEJ (PCPM) jest organizacją pożytku publicznego udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej na świecie oraz pomagającą ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Fundacja została powołana, by łagodzić następstwa kryzysów humanitarnych oraz umożliwiać ich ofiarom otrzymywanie pomocy z Polski. PCPM niesie pomoc humanitarną sześciu tysiącom uchodźców syryjskich w północnym Libanie oraz realizuje szereg projektów pomocy rozwojowej w takich krajach jak Etiopia, Gruzja, Tadżykistan oraz na obszarze Autonomii Palestyńskiej.

tutaj działamy

Šamac

Republika Serbska, Bośnia i Hercegowina

Bałkany dotykają największe zarejestrowane powodzie, których pomiary prowadzi się od120 lat

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam 50 zł
wpłacam 100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na ofiary powodzi na Bałkanach

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na ofiary powodzi na Bałkanach

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na ofiary powodzi na Bałkanach

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na ofiary powodzi na Bałkanach

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na ofiary powodzi na Bałkanach

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały