Pomagamy stworzyć szansę rozwoju społecznego i osobistego osobom bezdomnym i społecznie wykluczonym

Chudobczyce
mikro-przedsiębiorczość

Obejrzyj odcinek

„Program Wspólnot jest pierwszym i podstawowym projektem Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Wspólnoty skupiają osoby, bez względu na wiek i płeć, które trafiły do nich w różnych kryzysach życiowych: eksmitowane rodziny, matki samotnie wychowujące dzieci, osoby po domach dziecka, szpitalach psychiatrycznych, osoby opuszczające zakłady karne i wiele innych osób dotkniętych bezdomnością. 

Wspólnoty tworzą grupy z reguły nie przekraczające 25 osób. Tak nieduża liczba osób umożliwia zawiązywanie się więzi społecznych. Każda osoba może stać się wsparciem dla drugiej. Domy Wspólnot działają na podstawie długoletniej Tradycji, która mówi o rozwoju osobistym, rozwoju Wspólnoty i rozwoju społeczności lokalnej, o abstynencji alkoholowej, poszanowaniu własności prywatnej, zakazie przemocy. W

ażnym elementem życia wspólnotowego są spotkania Wspólnoty przy wspólnym stole, gdzie omawia się sprawy dnia codziennego, problemy, radości i smutki mieszkańców. Model Wspólnoty przypomina wielopokoleniową rodzinę. Wspólnoty określamy jako miejsca do „życia i pracy”. Oprócz aspektu społecznego, każda Wspólnota stara się posiadać własny program gospodarczy, tak aby być ekonomicznie niezależną. Zwykle są to małe farmy ekologiczne.

Projekt 1.: Modernizacja oraz doposażenie gospodarstwa ekologicznego w Chudobczycach Gospodarstwo ekologiczne w Chudobczycach jest własnością Fundacji Barka od 2000 roku.  Gospodarstwo w Chudobczycach jest jednym z wielu tworzonych dzięki Barce przedsiębiorstw społecznych. Przedsiębiorstwo społeczne to podmiot gospodarczy, którego działalność nastawiona jest w pierwszej kolejności  na realizację celów społecznych.

Jako podmiot gospodarczy przedsiębiorstwo społeczne korzysta z narzędzi i technologii biznesu i powinno przynosić dochód, ale zamiast dążyć do maksymalizacji zysków, przeznacza uzyskane dochody na maksymalizację korzyści społecznych, np. na (re)integrację społeczną i ekonomiczną osób wykluczonych, na rzecz rozwoju lokalnego etc. Gospodarstwo składa się z 460 ha łąk, pól, lasów, na których siane są zboża (żyto, jęczmień, owies, lnianka) oraz uprawiane warzywa i owoce (m.in. stare odmiany polskich jabłoni). Poza tym hoduje się tu kury zielononóżki oraz duże stada owiec, kóz, świń a także kury i króliki.

Gospodarstwo w Chudobczycach należy do Fundacji Barka, która płaci mieszkańcom Wspólnoty za jego prowadzenie. Wspólnota dzierżawi też część własności od Fundacji (dwa bloki, ogród, park, zniszczony XIX- wieczny pałac, w którym odbywają się spotkania edukacyjno-integracyjne – łącznie 4 hektary). Środki pochodzące ze sprzedaży wyhodowanych w ogrodzie produktów ekologicznych przeznaczane są na utrzymanie Wspólnoty i jej mieszkańców. Produkty gospodarstwa sprzedawane są na targach ekologicznych w Poznaniu oraz eksportowane za granicę, np. jagnięcina.

Opis projektu: 

 • postawienie nowej szklarni
 • postawienie nowego tunelu foliowego ogrodowego
 • założenie nowej folii tunelowej na dwóch już istniejących tunelach foliowych

Projekt 2.: Doposażenie oraz remont części jadalnej oraz części konferencyjnej budynku stołówki w Chudobczycach

 • doposażenie i remont części jadalnej budynku
 • doposażenie i remont części konferencyjnej budynku

Zakupione zostanie wyposażenie, powstanie punkt cateringowy, pomalowane zostaną pomieszczenia.

Projekt 3.: Dożywianie około 25 osób w budynku stołówki w Chudobczycach do końca roku 2015 dzięki wsparciu finansowemu Kulczyk Foundation.

O PARTNERZE

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka powstała dokładnie na przełomie lat 80./90. XX wieku w odpowiedzi na  liczne problemy społeczne, które narastać zaczęły w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Małżeństwo psychologów, Tomasz i Barbara Sadowscy, chcąc pomóc osobom bezdomnym i społecznie wykluczonym, postanowiło stworzyć dla nich środowisko oraz struktury społeczne, które nie tylko zapewniłyby im środki do życia, ale dałyby również szansę rozwoju społecznego i osobistego. Sadowscy powołali więc do życia alternatywny pozarządowy systemu pomocy, adresowany przede wszystkim do osób bezdomnych i pozwalający im na zbudowanie na nowo własnej tożsamości, kształcenie w szerokim rozumieniu oraz znalezienie własnego miejsca w nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Osoby, które trafiały do Barki dotknięte były bezdomnością w wyniku różnych okoliczności życiowych, zwykle problemów alkoholowych, pobytu w więzieniu, w domu dziecka lub w szpitalu psychiatrycznym, wyrzucenia z domu lub hotelu robotniczego, utraty pracy w wyniku likwidacji przedsiębiorstw państwowych, itd.

tutaj działamy

Polska

Chudobczyce pod Poznaniem

  im warto pomóc

  Case title
  Tomasz Sadowski Współzałożyciel i prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka

  Jego ojciec był kierownikiem PGR-u, on sam, choć lepiej sytuowany niż inne dzieci, zawsze przejawiał wrażliwość społeczną. Po studiach psychologicznych przez kilkanaście lat pracował w poprawczakach i ciężkich więzieniach, gdzie udało mu się poznać z bliska problem wykluczenia. W 1989 roku założył pierwszy dom-wspólnotę we Władysławowie dla osób dotkniętych bezdomnością – zjawiskiem nasilającym się wówczas w okolicznościach polskiej transformacji ustrojowej. Przez 7 lat wraz z żoną i małymi dziećmi mieszkał we wspólnocie razem z około 25 osobami społecznie wykluczonymi (m.in. byłymi więźniami, alkoholikami i prostytutkami). Dziś działalność Tomasza Sadowskiego na czele Fundacji Barka jest doceniana w Polsce i za granicą zarówno przez organizacje rządowe jak i pozarządowe.

  Case title
  Barbara Sadowska Żona Tomasza Sadowskiego, współzałożycielka i wiceprzewodnicząca Fundacji

  Z wykształcenia psycholog. Wraz z mężem przez siedem lat mieszkała w pierwszej wspólnocie Barki we Władysławowie. Jest mamą trzech córek, z których najmłodsza urodziła się we wspólnocie. Pani Basia jest bardzo ciepłą i uważna w stosunku do podopiecznych Barki i wzrusza się, kiedy wspomina tych, którzy już odeszli. Jej działalność na czele Barki jest szeroko doceniana w Polsce i za granicą.

  Case title
  Tomasz Flinik Zarządca wspólnoty w Chudobczycach

  Pochodzi z rozbitej rodziny z problemami alkoholowymi. Doświadczony poprawczakami dwudziestoparoletni Tomek trafił do Chudobczyc z zamiarem jak najszybszej ucieczki. Tymczasem jest tu już od ponad 15 lat. Potrafił docenić i wykorzystać to, że w Chudobczycach ludzie się go nie bali i powierzali mu odpowiedzialne zadania. Jest prezesem Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka, a w ostatnich wyborach został radnym gminy Kwilcz. W Chudobczycach poznał swoją partnerkę Karolinę i założył z nią rodzinę. Syn Tomka i Karoliny, Dawid, urodził się w Chudobczycach. Teraz jest już w szkole podstawowej. Tomek i jego rodzina podjęli próbę zamieszkania w Poznaniu, gdy otrzymali tam mieszkanie socjalne, ale okazało się, że zatęsknili za Chudobczycami i postanowili do nich wrócić.

  Case title
  Karolina Kałużna Partnerka Tomka Flinika

  We wspólnocie zajmuje się opieką nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Do Chudobczyc trafiła z mamą i dwiema córeczkami z poprzednich związków – dziś nastoletnimi Jessicą i Inez. Miała za sobą trudne doświadczenia z mężczyznami i dla dobra córek nie myślała o tym, żeby wiązać się z kimś z Chudobczyc, jednak Tomek swoją wytrwałością, podejściem do dzieci i zaradnością zdobył jej serce. Dziś tworzą szczęśliwą parę, a córki Karoliny nazywają Tomka swoim tatą.

  Case title
  Andrzej Brodowski Jeden z Liderów Barki

  Andrzej został sprowadzony do Polski z emigracji przez pracowników Barki z oddziału holenderskiego. Walczy z uzależnieniem od alkoholu. Po terapii i ukończeniu kursu w ramach Centrum Integracji Społecznej (CIS) otrzymał od Fundacji Barka propozycję podjęcia pracy w prowadzonym przez Barkę ogrodzie ekologicznym jako instruktor warsztatu ogrodniczego w CIS-ie. Ogród to jego wielka pasja. Ogrodnictwa uczył się od ojca. Po latach odbudowuje utracone relacje z dorosłą córką. Jeden z Liderów Barki.

  Case title
  Ryszard Nowicki Jeden z Liderów Barki

  Ryszard powrócił z nieudanej migracji zarobkowej z Amsterdamu, gdzie wpadł w ciąg alkoholowy i stracił pracę, mieszkanie, znajomych, zaczął kraść i uczestniczyć w bójkach. Z połamanymi w wyniku bijatyki rękami i nogami trafił na przedstawicieli Barki Holenderskiej, którzy pomogli mu powrócić do Polski. Dziś Ryszard sam jest jednym z Liderów Barki; raz na jakiś czas wyjeżdża pracować jako streetworker w zagranicznych oddziałach w Barce UK oraz Barce NL, gdzie pomaga bezdomnym Polakom wyrwać się z nałogów i bezdomności oraz wrócić do kraju. Każdego dnia zmaga się z uzależnieniem od alkoholu. Na co dzień pracuje w kuchni w Chudobczycach.

  Case title
  Edward Sękowski Instruktor warsztatu gastronomicznego w CIS

  Edek jest schorowany i po zawałach; nie ma możliwości mieszkać z rodziną, nie jest również na tyle samodzielny, by mieszkać sam. Oswoił się z Chudobczycami i kocha to miejsce. Z zawodu jest rzeźnikiem, obecnie pracuje na pół etatu jako instruktor warsztatu gastronomicznego w CIS, przygotowując posiłki dla członków Wspólnoty. Jest w Chudobczycach od kilku lat i na jedną zmianę prowadzi tu kuchnię.

  Case title
  Jan Łukasik

  Janek zajmuje się kozami z gospodarstwa ekologicznego w Chudobczycach. Samotnik, kocha kozy nad życie i najchętniej przebywałby wyłącznie z nimi. Pochodzi z rolniczej rodziny, gdzie od małego nabywał doświadczenia. Stado kóz idzie za nim gdziekolwiek Janek się ruszy. Zwierzęta mają swoje imiona, a w koziarni przygrywa im klasyczna muzyka, która je uspokaja, dzięki czemu dają więcej mleka. Janek puszcza też swoim kozom wiadomości rolnicze, żeby były świadome tego, co się w Polsce dzieje. Janek w Barce jest od kilkunastu lat. Od samego początku zajmował się kozami. Jest bardzo ostrożny w kontaktach z ludźmi, woli samotne spacery ze swoimi zwierzętami.

  Case title
  Krzysztof Jankowski

  Krzysztof ma 48 lat, z których 20 przesiedział w zakładach karnych. Był wielokrotnie skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, handel narkotykami, rozboje, stręczycielstwo. Do zarzutów nigdy się nie przyznał. W Chudobczycach jest od trzech lat, trafił tu po ostatniej odsiadce – nie chciał wracać do rodzinnej Zielonej Góry, bo przewidywał, że szybko wszedłby z powrotem w dawne środowisko i znów wylądowałby w więzieniu. Ktoś opowiedział mu o Barce, więc postanowił spróbować i został. Przeszedł kurs zawodowy, dziś zajmuje się stadem owiec. W czasie wolnym trenuje na siłowni, gra na gitarze basowej. W młodości był basistą w kapeli „Cyklon B”. Nie wyklucza, że zostanie w Barce na długo.

  tak możesz pomóc

  Zostań darczyńcą

  Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

  Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

  wpłacam 10 zł
  wpłacam 20 zł
  wpłacam 50 zł
  wpłacam
  100 zł
  wpłacam dowolną kwotę
  x wpłacam 10 zł

  Wpłacam 10 zł

  W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

  100% przekazanych środków przekażemy na osoby bezdomne i społecznie wykluczone

  Imię Nazwisko E-mail
  x wpłacam 20 zł

  Wpłacam 20 zł

  W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

  100% przekazanych środków przekażemy na osoby bezdomne i społecznie wykluczone

  Imię Nazwisko E-mail
  x wpłacam 50 zł

  Wpłacam 50 zł

  W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

  100% przekazanych środków przekażemy na osoby bezdomne i społecznie wykluczone

  Imię Nazwisko E-mail
  x wpłacam
  100 zł

  Wpłacam 100 zł

  W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

  100% przekazanych środków przekażemy na osoby bezdomne i społecznie wykluczone

  Imię Nazwisko E-mail
  x wpłacam dowolną kwotę

  Wpłacam dowolną kwotę

  W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

  100% przekazanych środków przekażemy na osoby bezdomne i społecznie wykluczone

  Kwota Imię Nazwisko E-mail
  dodatkowe materiały