Pomogliśmy ofiarom powodzi na Bałkanach (2014)

pomoc humanitarna i medyczna

W 2014 roku Bałkany dotknęła największa od 120 lat katastrofa naturalna. Powodzie na Bałkanach, głównie na terenie Serbii oraz Bośni i Hercegowiny, rozpoczęły się 12 maja 2014 roku. Od 120 lat, odkąd prowadzi się takie pomiary, nie zarejestrowano większych powodzi. Zginęło ponad 50 osób, a straty materialne w regionach dotkniętych powodzią są porównywalne ze skutkami wojen bałkańskich. 

Kulczyk Foundation podjęła działania na Bałkanach już w maju 2014 roku, początkowo skupiając swoje wysiłki na pograniczu Bośni i Hercegowiny oraz Serbii. Dominika Kulczyk dołączyła wtedy do Zespołu Ratowniczego PCPM, którego zadaniem była ocena sytuacji oraz potrzeb pomocowych w regionach najbardziej dotkniętych katastrofą naturalną. Doświadczenia z realizacji projektu w Bośni i Hercegowinie pomogły nam w późniejszych działaniach podjętych w Serbii.

Fundacja Faktu, która - w odpowiedzi na apel serbskiej Blic Foundation - zorganizowała zbiórkę publiczną “Powódź na Bałkanach”, zwróciła się do Kulczyk Foundation z prośbą o pomoc w przekazaniu zebranych środków potrzebującym. Wspólnie podjęliśmy decyzję o przekazaniu środków serbskiej  Kancelarija za pomoć i obnovu poplavljenih područja (Flood Affected Areas Assistance and Rehabilitation Office). Zebrane przez Fundację Faktu środki przeznaczyliśmy na zakup sprzętu medycznego dla punktów medycznych, które ucierpiały w powodzi. 

tutaj działamy

W Serbii wsparliśmy punkty medyczne, które ucierpiały w powodzi.

48 644,79 PLN

dodatkowe materiały