Wspieramy Zespół Medyczny PCPM i jego działania na Ukrainie

Ukraina i Polska
pomoc humanitarna i medyczna

W grudniu 2013 r. fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) stworzyła zespół szybkiego reagowania medycznego w celu niesienia pomocy medycznej ofiarom klęsk żywiołowych oraz katastrof humanitarnych poza granicami Polski.

Pierwsza akcja Zespołu Medycznego PCPM miała miejsce w lutym 2014 r. na Ukrainie. Na kijowskim Majdanie polscy ratownicy medyczni zorganizowali punkt ratownictwa medycznego dla rannych. Równolegle w Polsce prowadzono zbiórkę środków opatrunkowych i materiałów medycznych. Polscy ratownicy medyczni z Zespołu Medycznego PCPM widocznie zaznaczyli obecność Polski w trakcie ostatnich wydarzeń na Ukrainie.

ETAPY

W najbliższych miesiącach Zespół Medyczny PCPM osiągnie zdolność wysłania w ciągu 24 do 48 godzin grupy od 4 do 10 lekarzy i ratowników medycznych w rejon katastrof naturalnych (trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie, etc.) lub kryzysów humanitarnych w krajach Afryki, Bliskiego Wschodu oraz Azji, jak również na terytorium Polski.

O PARTNERZE:

PCPM jest organizacją pożytku publicznego, udzielającą pomocy humanitarnej i rozwojowej w Afryce, Azji Środkowej oraz w innych regionach świata, specjalizującą się w niesieniu pomocy humanitarnej i rozwojowej w najtrudniejszych, zapalnych regionach świata. Działalność PCPM w kraju skupia się na edukacji humanitarnej i rozwojowej oraz informowaniu o sytuacji humanitarnej w krajach dotkniętych wojnami domowymi oraz klęskami żywiołowymi. PCPM pomaga ludziom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych - zarówno konfliktów zbrojnych, jak i klęsk żywiołowych. Zespół PCPM zrzesza ponad 50 lekarzy i ratowników medycznych gotowych na natychmiastowy wyjazd do kraju dotkniętego kryzysem humanitarnym. Michał Wieczorek, ratownik medyczny z ponad 10-letnim stażem i bogatym doświadczeniem zdobytym w trakcie akcji prowadzonych min. w Gruzji czy w Południowym Sudanie, przewodzi działaniom Zespołu Medycznego PCPM na Ukrainie.

tutaj działamy

Ukraina i Polska

Zespół Medyczny Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej zrzesza 50 lekarzy i ratowników medycznych

zespół lekarzy i ratowników medycznych jest wysyłany w miejsce zdarzenia w ciągu 24-48 h

nowe umiejętności zdobyło już, dzięki szkoleniom11 uczestniczek

tak możesz pomóc

Zostań darczyńcą

Nasz numer konta: 92 1090 1362 0000 0001 2274 9213.

Kulczyk Foundation przeznacza 100% zebranych środków na cele statutowe

wpłacam 10 zł
wpłacam 20 zł
wpłacam 50 zł
wpłacam 100 zł
wpłacam dowolną kwotę
x wpłacam 10 zł

Wpłacam 10 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na Zespół Medyczny PCPM i jego działania na Ukrainie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 20 zł

Wpłacam 20 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na Zespół Medyczny PCPM i jego działania na Ukrainie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 50 zł

Wpłacam 50 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na Zespół Medyczny PCPM i jego działania na Ukrainie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam 100 zł

Wpłacam 100 zł

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na Zespół Medyczny PCPM i jego działania na Ukrainie

Imię Nazwisko E-mail
x wpłacam dowolną kwotę

Wpłacam dowolną kwotę

W celu przekazania darowizny podaj dane do płatności

100% przekazanych środków przekażemy na Zespół Medyczny PCPM i jego działania na Ukrainie

Kwota Imię Nazwisko E-mail
dodatkowe materiały