Rwanda – Empowering Children with Disabilities

KRAJ – PROBLEM

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynika, że ponad 5% światowej populacji, tj. 360 milionów ludzi, w tym 32 miliony dzieci, cierpi na utratę słuchu powodującą trwałą niepełnosprawność. Większość osób głuchych i niedosłyszących mieszka w krajach o niskim i średnim dochodzie.

W Rwandzie występuje problem dyskryminacji dzieci z niepełnosprawnościami. Szacuje się, że w całym kraju liczącym ponad 12 milionów mieszkańców, działa jedynie kilka szkół, w których dzieci głuche i niedosłyszące mają możliwość nauki. Wszystkie te placówki prowadzone są przez organizacje pozarządowe.

ORGANIZACJA

Empowering Children with Disabilities (EmCD) jest rwandyjską organizacją pozarządową, której założyciel, Louis Ngabonziza, od 1997 roku pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami. Utworzył on pierwszą na północy kraju szkołę dla głuchych.

W szkole dla głuchych w Nyabihu prowadzone są lekcje rwandyjskiego języka migowego. Dzieci zdobywają w niej również umiejętności praktyczne z zakresu krawiectwa, szydełkowania czy rzeźby w drewnie, dzięki którym mają większe szanse na dostanie pracy po zakończeniu nauki. Ponadto w placówce odbywają się specjalne kursy rwandyjskiego języka migowego dla ich rodziców. W chwili rozpoczęcia współpracy z Kulczyk Foundation szkoła dla głuchych w Nyabihu zatrudniała kilkunastu nauczycieli i miała pod opieką ponad 120 uczniów.

PROJEKT WSPIERANY PRZEZ KF

Kulczyk Foundation wsparła działalność szkoły dla głuchych w Nyabihu poprzez:

•    przekazanie aparatów słuchowych Solar Ear, wraz z niezbędnymi akcesoriami (ładowarka solarna, baterie, osuszacz) oraz indywidualnie dopasowanymi wkładkami usznymi wszystkim dzieciom, które ich potrzebowały (92 osoby);

•    przeprowadzenie badań audiometrii tonalnej wśród uczniów;

•    sfinansowanie kursu nauki rwandyjskiego języka migowego dla rodziców z 96 rodzin;

•    przeszkolenie rodziców dzieci z zakresu konserwacji aparatów słuchowych i akcesoriów do nich;

•    przekazanie zwierząt hodowlanych dla 96 rodzin.

 

Dominika Kulczyk

Dziecko, które nie słyszy, nie zna głosu swojego taty i swojej mamy, żyje w świecie ciszy. To nie jest gorszy świat, tylko po prostu inny, a jednak w wielu krajach ludzi głuchych uważa się za gorszych.

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej