Dostęp do środków higieny menstruacyjnej to podstawowe prawo człowieka. Bez niego kobiety i dziewczynki nie mogą żyć z godnością. To oburzające, że dziewczęta na całym świecie nie mają szans na lepszą edukację, a kobiety na pójście do pracy bo są zbyt biedne, aby mieć okres. Zbyt długo zaniedbywano działania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Międzynarodowa społeczność musi się zjednoczyć i podjąć skoordynowaną aktywność na rzecz kobiet i dziewcząt, które każdego miesiąca muszą wybierać czy kupić jedzenie, czy podpaski. Zachęcam każdego zainteresowanego do dołączenia do nas i wspólnego działania na rzecz rozwiązania tego problemu.

Dominika Kulczyk, Prezeska Kulczyk Foundation

Ubóstwo menstruacyjne: czym jest i jak z nim walczyć? Międzynarodowy raport

Badania na temat ubóstwa menstruacyjnego pokazują, że problem ten jest zaniedbywany od dekad – brakuje danych potrzebnych do znalezienia możliwie efektywnego sposobu niesienia pomocy kobietom i dziewczynkom cierpiącym z powodu tego negatywnego zjawiska.

Czytaj dalej

– W biznesie decydują kompetencje i wyniki, a nie płeć – mówi Agnieszka Świerszcz, prezeska DHL Parcel Polska. Firma zatrudnia ponad 3200 osób.

Prawie 40% wszystkich pracowników DHL Parcel to kobiety. Panie zajmują także blisko 50% stanowisk menedżerskich i stanowią 40% zarządu. Efekty naszych działań są znacznie lepsze niż w homogenicznym środowisku. Różnorodność przekłada się na kwestie ekonomiczne – mówi w wywiadzie dla WP Agnieszka Świerszcz, CEO DHL Parcel Polska. Firma jest uczestnikiem programu "Cykl Kariery".

Czytaj dalej

Parlamentarzystki KO, PSL i Lewicy poparły ustawę o darmowych podpaskach dla szkół. Założenia projektu przedstawiła Okresowa Koalicja

Poznaliśmy założenia pierwszej w historii Polski ustawy o menstruacji. Projekt tworzy Okresowa Koalicja. Jego poparcie zadeklarowały parlamentarzystki Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy. – Jesteśmy z różnych opcji, ale wszystkie popieramy tę inicjatywę. Będziemy robić wszystko, żeby ten projekt wszedł w życie. Jesteśmy z wami – mówiła posłanka Marzena Okła-Drewnowicz. Ustawa ma wprowadzić darmowe podpaski i edukację na temat zdrowia menstruacyjnego do wszystkich polskich szkół.

Czytaj dalej

3,5 miliona podpasek dla potrzebujących w 2 lata

Prawie 3,5 miliona podpasek i tamponów trafi do potrzebujących osób w ciągu 2 lat dzięki współpracy Okresowej Koalicji z Biedronką. Regularne dostawy pozwoliły m.in. na przekazanie środków menstruacyjnych kobietom i dziewczynkom, które przyjechały do Polski z Ukrainy. Ich dystrybucją zajmuje się Okresowa Koalicja, zrzeszenie organizacji i ekspertek, które zajmują się normalizacją tematu miesiączki.

Czytaj dalej

Biznes może walczyć z wykluczeniem menstruacyjnym

Walka z wykluczeniem menstruacyjnym jest równie ważnym elementem dbania o różnorodność i zapobiegania dyskryminacji jak, chociażby, zwalczanie luki płacowej i szklanego sufitu, o których mówi się głośno już od dawna. I nie wymaga ona ani szczególnego wysiłku, ani dużych nakładów finansowych – uważa Olga Kozierowska, prezeska Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką.

Czytaj dalej
Następna strona
1/28