Efekt Domina w edukacji

Wierzymy, że mądra edukacja, realizowana w duchu wolności, równości i empatii to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobre życie. Podstawą naszych przedsięwzięć jest działanie w duchu Efektu Domina. Przygotowujemy inspirujące artykuły oraz unikalne scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą. Wierzymy, że rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych od najmłodszych lat, pozwala stawać się bardziej świadomym człowiekiem oraz skuteczniej działać na rzecz innych.

Aktualności i inspiracje

news

Z chłopców, którzy nie płaczą, wyrastają sfrustrowani mężczyźni

"Model wychowywania chłopców na twardzieli ma się dobrze. Rodzice przekazują synom, że nie powinni oni okazywać uczuć". Rozmowa z Dawidem Mędralą, doktorantem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, który naukowo zajmuje się empatią i neurodydaktyką.

Zobacz więcej
Edukacja pomaga rozwijać skrzydła
i realizować marzenia
Dominika Kulczyk

Scenariusze zajęć

Wybierz odpowiedni przedział wiekowy dla swoich podopiecznych