contact

Kontakt

geo

Adres

ul.Krucza 24-26

00-526 Warszawa

geo

Telefon

geo

Numer konta

92 1090 1362 0000 0001 2274 9213

geo

Press

Marta Bednarz - kontakt tylko dla mediów
+48 730 004 230

media@kulczykfoundation.org.pl

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych. Kulczyk Foundation, fundacja założona i działająca pod prawem polskim, z siedzibą przy ul. Kruczej 24/26, 00-526 Warszawa, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000471002;

Okres przechowywania / przetwarzana danych osobowych. Dane są przetwarzane w celach archiwizacyjnych oraz w celu zarządzania relacjami do końca działalności Kulczyk Foundation, z wyjątkiem danych o wrażliwym charakterze (np. sytuacji rodzinnej, stanie zdrowia), które Kulczyk Foundation usuwa lub anonimizuje niezwłocznie po zamknięciu danej sprawy.

Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania. Obsługa korespondencji, odpowiedź na otrzymane przez Kulczyk Foundation pytanie/wniosek/prośbę, w celach wynikających z treści komunikacji w celu nawiązania kontaktu w przyszłości, jak również w celu archiwizacyjnym oraz w celu zarządzania relacjami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kulczyk Foundation

Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest warunkiem uzyskania odpowiedzi.

Szczegółowe informacje. Przejdź do Polityki prywatności

thanks

Dziękujemy za kontakt

TWOJA WIADOMOŚC TRAFIŁA W DOBRE RĘCE.

Odpowiemy w najszybszym możliwym czasie.