Bangladesz – HOPE Foundation for Women & Children of Bangladesh, Bangladesh National Woman's Lawyers Association (BNWLA)

KRAJ / PROBLEM

Rohindżowie to muzułmańska mniejszość, która od dziesięcioleci jest prześladowana przez buddystów w Mjanmie (dawniejszej Birmie). Po latach represji, braku dostępu do opieki zdrowotnej i edukacji, Rohindżowie zostali zmuszeni do masowej ucieczki z kraju. W sierpniu 2017 r. doszło do eskalacji przemocy wobec Rohindżów, w tym przemocy seksualnej na dużą skalę. Uciekając przed armią birmańską, setki tysięcy Rohindżów schroniły się w regionie Cox’s Bazar w Bangladeszu, gdzie powstał największy na świecie obóz dla uchodźców. Obecnie, jak donosi Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Rohindżowie mieszkający w obozach dla uchodźców w Bangladeszu doświadczają szczególnie wysokiego poziomu stresu psychicznego, co prowadzi do coraz większej liczby osób cierpiących na zaburzenia depresyjne i lękowe.

Ponadto, Bangladesz boryka się z poważnym problemem związanym z handlem ludźmi. Zorganizowane sieci przestępcze generują olbrzymi zysk, korzystając z popytu na tanią siłę roboczą poprzez handel ludźmi. W rezultacie, znaczna liczba kobiet i dziewcząt z Bangladeszu pada ofiarą handlu na tle seksualnym.

ORGANIZACJA

HOPE Foundation for Women & Children of Bangladesh została założona w 1999 r. w celu zapewnienia opieki medycznej kobietom w ciąży i dzieciom. Fundacja pomaga Rohindżom od samego początku obecnej fazy kryzysu humanitarnego w Bangladeszu. Dzięki stworzeniu systemu pomocy obejmującego szpital, kliniki i transport medyczny, Fundacja pomogła tysiącom pacjentów.

Bangladesh National Woman's Lawyers Association (BNWLA) to organizacja założona w 1979 roku przez prawniczki z Bangladeszu. Głównym celem BNWLA jest zapewnienie równości płci i sprawiedliwości społecznej wszystkim kobietom i dzieciom w Bangladeszu. BNWLA ma ogromne doświadczenie i wiedzę specjalistyczną w zakresie zwalczania handlu ludźmi, repatriacji ofiar z krajów sąsiednich oraz ich ponownej integracji w rodzinie i społeczeństwie.

PROJEKTY

Kulczyk Foundation wsparła projekt realizowany przez HOPE Foundation, który ma na celu poprawę dostępu do zdrowia psychicznego i usług wsparcia psychologicznego, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i dzieci mieszkających w Bangladeszu, w tym społeczności Rohindżów w tym kraju.

Kulczyk Foundation wsparła również organizację BNWLA poprzez pomoc w realizacji projektu mającego na celu ochronę i rehabilitację ofiar handlu ludźmi, a także tych, którzy są narażeni na wykorzystywanie seksualne w Bangladeszu.

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej