Bośnia i Hercegowina – Snaga žene

Opis problemu

Bośnia i Hercegowina to kraj, w którym w latach 1992-1995 miała miejsce wojna domowa uznawana za najkrwawszy konflikt w Europie po II wojnie światowej. Między 12 a 16 lipca 1995 roku bośniaccy Serbowie dokonali ludobójstwa na muzułmańskiej społeczności Srebrenicy. Zginęło wówczas 8372 mężczyzn i chłopców. Trauma tych wydarzeń oraz powstały w ich wyniku zespół stresu pourazowego to nadal codzienność mieszkańców tego kraju.

Opis organizacji

Organizacja pozarządowa Snaga žene (pl. „Siła Kobiet”) została założona w 1999 roku w Tuzli i działa w osiedlach dla uchodźców, Ježevac i Višća, oraz we wschodniej części Republiki Serbskiej – regionu Srebrenica (Srebrenica, Potočari i Bratunac). Snaga žene zapewnia pomoc psychologiczną, pedagogiczną, socjalną, medyczną, prawną i ekonomiczną uchodźcom i wysiedleńcom, jak również osobom powracającym do Srebrenicy. Wszystkie działania realizowane przez organizację mają na celu pomóc ofiarom odzyskać pewność siebie i poczucie własnej wartości, złagodzić cierpienie psychiczne i przywrócić kontrolę nad własnym życiem poprzez proces rehabilitacji. Snaga žene intensywnie pracuje z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym oraz z dziećmi ocalałych, które są narażone na międzypokoleniową traumę.

Opis projektu

Kulczyk Foundation wspiera organizację Snaga žene w zakresie realizacji projektów, których celem jest poprawa jakości życia młodego pokolenia poprzez działania na rzecz ich rozwoju osobistego, umiejętności społecznych, edukacji społeczno-politycznej i pojednania międzyetnicznego. Działania te obejmują również szkolenia zawodowe w ramach działalności spółdzielni socjalnej „Zelena mreža” („Zielona Sieć”) i ogrodu rehabilitacyjnego „Diana”.

Zdobywając nową wiedzę, doświadczenie i rozwijając nowe umiejętności, beneficjenci organizacji mają szansę na zmianę swoich perspektyw życiowych, a ich zaangażowanie w działania ogrodu rehabilitacyjnego „Diana” oraz spółdzielni socjalnej „Zielona Sieć” przyczynia się do większej integracji społecznej oraz wpływa na podniesienie ich świadomości o możliwościach różnego, trwałego zatrudnienia, co bezpośrednio zwiększy ich szansę na niezależność ekonomiczną, a tym samym na lepszą jakość życia.

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Nasz partner:

Snaga žene

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej