Gambia Fundacja Safe hands for Girls

KRAJ/PROBLEM:

Gambia, jest jednym z najmniejszych państwa na kontynencie Afrykańskim, słynącym z niezwykle bogatej kultury. W 2015 roku Gambia wprowadziła zakaz praktykowania okaleczania żeńskich narządów płciowych (FGM) ta odważna decyzja była istotnym krokiem przeciwdziałającym głęboko zakorzenionej i szkodliwej praktyce.. Zakaz FGM (2015 Amendment of the Women’s Act 2010) miał ogromne znaczenie dla ochrony praw kobiet i dziewczynek, dbania o ich przyszłość i rozwój oraz promowanie zdrowia i godności. Mimo że zgodnie z danymi UNICEF, w religii Islamu nie ma odniesień do FGM , konserwatywni przywódcy religijni wykorzystują ten argument do kwestionowania wprowadzonej w 2015 roku ustawy.

Napięcia wokół FGM nasiliły się ponownie w 2023 roku po skazaniu na karę grzywny trzech Gambijskich kobiet oskarżonych o tę praktykę. W marcu 2024 roku przed Gambijskim Zgromadzeniem Narodowym przedstawiony został projekt ustawy dot. uchylenia zakazu z 2015 roku, ponownie zagrażający prawom kobiet i dziewczynek.

Ze względu na kampanie konserwatywnych stronnictw, brak odpowiedniej edukacji, uwarunkowania kulturowe i religijne, społeczeństwo Gambijskie nadal jest podzielone w opinii na temat słuszności zakazu FGM.

Zgodnie z danymi WHO, FGM może prowadzić, w skrajnych przypadkach, do śmierci zaś w większości przypadków powoduje bezpośrednie powikłania takie jak: krwotoki czy infekcje, oraz długoterminowe powikłania takie jak: zgony noworodków, powikłania podczas porodu oraz problemy psychiczne (depresja, stany lękowe). FGM wywołuje również problemy społeczne: okaleczenie dziewczynek zwiększa ryzyko wczesnego małżeństwa, porzucenia szkoły, co w konsekwencji uniemożliwia realizację ich pełnego potencjału i zadbanie o lepszą przyszłość dla nich i dla rodziny.

Raport UNICEF z 2021 wykazuje, że 76% kobiet w wieku 15-59 zostało poddanych FGM, 75% dziewczynek w wieku 15-19 lat zostało poddane FGM, 3 na 4 dziewczynki zostały poddane praktyce FGM przed 6 rokiem życia. 49% dziewczynek i kobiet uważa że FGM powinno zostać zakazane.

ORGANIZACJA

Safe Hands for Girls założona w 2013, jedna z czołowych w Gambii organizacja zajmująca się przeciwdziałaniem FGM. Jej założycielką jest Jaha Dukureh, działaczka na rzecz praw kobiet w Gambii, oraz na rzecz przeciwstawiania się FGM. W wieku niemowlęcym poddana FGM, jej aktywizm przyczynił się do zniesienia FGM w Gambii w 2015 roku, w 2016 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych osób Time’s, w 2018 roku została nominowana do Pokojowej Nagrody Nobla.

Safe Hands For Girls w celu przeciwdziałania FGM realizuje kampanie edukacyjne w szkołach i lokalnych społecznościach, wspiera kształcenie młodych obrońców praw człowieka, organizuje Day of the African Child, International Women’s day, przedstawiciele organizacji przemawiali przed Amerykańską Izbą Reprezentantów, uczestniczyli wraz z UN Women w konferencji Africa4Girls Summit (spotkanie m.in przywódców ONZ, głów państw afrykańskich, ministrów itp.)

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY KULCZYK FOUNDATION A SAFE HANDS FOR GIRLS

Kulczyk Foundation, działając zgodnie ze swoimi kluczowymi wartościami, zaangażowało się we wsparcie Safe Hands For Girls w przeciwdziałaniu zniesienia FGM w Gambii poprzez wsparcie działań edukacyjnych w najbardziej konserwatywnych społecznościach Gambii gdzie wskaźnik FGM jest wysoki. Takie społeczności mają znaczy wpływ na członków Zgromadzenia Narodowego dążących do zniesienia zakazu FGM.

Celem wsparcia Kulczyk Foundation jest

· budowanie świadomości społecznej na temat zdrowotnych konsekwencji FGM, związanych z tą praktyką zagrożeń dla zdrowia i naruszeń praw człowieka

· promocja dialogu społecznego poprzez kampanie edukacyjną w kilku regionach Gambii

· mobilizacja lokalnych liderów/polityków do przeciwdziałania FGM, poprzez ujmowanie procedur zapobiegawczych w swoich programach politycznych

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej