Gwatemala – El Patojismo

OPIS PROBLEMU

Gwatemala to kraj, w którym w latach 1960-1996 toczyła się wojna domowa, podczas której zginęło lub zaginęło ponad 200 000 osób, głównie cywilów. Jej skutki są po dziś dzień bardzo dotkliwe, a Gwatemala boryka się z wieloma problemami społecznymi. Szacuje się, że 56% ludności kraju żyje poniżej progu ubóstwa, a 23% populacji – w skrajnym ubóstwie. Bieda niesie za sobą szczególnie groźne konsekwencje w życiu dzieci. Należą do nich problemy zdrowotne, niedożywienie czy rezygnacja z edukacji na rzecz pracy zarobkowej. Według danych Banku Światowego Gwatemala ma szósty najwyższy wskaźnik chronicznego niedożywienia na świecie i najwyższy w Ameryce Łacińskiej i Karaibach. Przewlekłe niedożywienie w dzieciństwie (i zahamowanie wzrostu) dotyka 47% wszystkich dzieci poniżej piątego roku życia, 58% dzieci populacji rdzennej i 66% dzieci z rodzin o najniższych dochodach.

Ponadto wiele dzieci i nastolatków ma ograniczony dostęp do edukacji, a ponad 1,6 miliona młodych ludzi w wieku od 15 do 24 lat nie uczęszcza do szkoły i nie posiada podstawowych umiejętności zawodowych niezbędnych do wkroczenia na rynek pracy. Dzieci i młodzież rezygnujące z edukacji często dołączają do lokalnych gangów i zarabiają na życie poprzez handel narkotykami.

Przestępczość i przemoc to problemy, które występują w Gwatemali na szeroką skalę. Najbardziej są na nie narażone kobiety i dziewczynki. Gwatemala jest jednym z krajów o najwyższej liczbie kobietobójstw i przypadków przemocy wobec kobiet na świecie. W dużej mierze wiąże się to z bardzo silnie zakorzenioną i funkcjonującą kulturą macho, która stanowi jedno z największych wyzwań dla gwatemalskich kobiet. Przemoc pociąga za sobą problem zachodzenia w ciąże przez młode dziewczęta. Nastolatki są atrakcyjnym celem dla gangów i gwałcicieli, a odsetek dziewcząt w wieku 10-14 lat, które są w ciąży, stanowi największy w całej Ameryce Łacińskiej.

OPIS ORGANIZACJI

Niosąca kompleksową pomoc dzieciom i młodzieży, organizacja El Patojismo działa w regionie miasta Jocotenango w Gwatemali. Prowadzi w pełni wyposażone centrum edukacyjne, które zapewnia nie tylko dostęp do wykształcenia, ale również do ponad 600 posiłków dziennie. Oferuje także zajęcia muzyczne, artystyczne, teatralne, sportowe oraz z zakresu nowych technologii. Jednocześnie El Patojismo umożliwia swoim wychowankom odbycie warsztatów i praktyk zawodowych, aby zwiększyć ich szanse na zdobycie zatrudnienia. Ponadto w placówce organizacji działa klinika medyczna, z której rocznie korzysta 1500 osób.

Założycielem El Patojismo jest gwatemalski nauczyciel Juan Pablo Romero Fuenes, który rozpoczynał swoją działalność dla dzieci w garażu domu swoich rodziców. Następnie bardzo się ona rozrosła, a w 2014 roku Juan Pablo został nagrodzony tytułem CNN Hero.

OPIS PROJEKTU

Kulczyk Foundation wspiera El Patojismo w tworzeniu bezpiecznej przestrzeni dla kobiet i dziewczynek, których problemy zwiększają w się rezultacie pandemii. Jest to miejsce wolne od przemocy, w którym otrzymują pomoc zdrowotną, psychologiczną, w tym wsparcie w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Dziewczynki mają tam zapewniony dostęp do darmowych produktów menstruacyjnych oraz wiedzy o swoim ciele. Jednocześnie mogą rozwijać swoje pasje i umiejętności artystyczne.

Dodatkowo w ramach wspólnego projektu obu organizacji działa sieć edukatorów, którzy są wyposażeni w kompetencje potrzebne, by zidentyfikować przypadki wykorzystywania seksualnego. Wspierają oni również dziewczęta i kobiety, które padły ofiarami nadużyć seksualnych, udzielając im pomocy w leczeniu traum oraz problemów emocjonalnych i zdrowotnych. Ponadto pod nadzorem wykwalifikowanego personelu dziewczynki mogą uczestniczyć w warsztatach z przedsiębiorczości, które pozwolą im na zdobycie pracy w przyszłości.

El Patojismo szacuje, że w trakcie projektu bezpośrednią pomoc uzyska ponad 130 dziewczynek zapisanych do programu edukacyjnego na rok 2021. Pośrednio, wspartych zostanie ponad 200 kobiet w różnym wieku z lokalnej społeczności.

Zobacz Efekt Domina
Wesprzyj naszego partnera

Nasz partner: El Patojismo (Gwatemala)

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej