Hiszpania – Save a Girl Save a Generation

OPIS PROBLEMU

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych (ang. Female Genital Mutilation, FGM) to proceder, który polega na całkowitym lub częściowym usunięciu żeńskich zewnętrznych narządów płciowych oraz uszkodzeniu kobiecych genitaliów z powodów pozamedycznych. Proceder ten jest praktykowany głównie w krajach afrykańskich, ale przypadki FGM odnotowuje się na całym świecie.

Okaleczania żeńskich narządów płciowych przeważnie dokonuje się na dziewczynkach przed okresem dojrzewania, mających 4-8 lat, a jego konsekwencje są dla nich odczuwalne przez całe życie i nierzadko prowadzą do przedwczesnej śmierci. Ciężkie krwawienie, bóle menstruacyjne, dyskomfort związany z oddawaniem moczu, infekcje, torbiele, powikłania przy porodzie – to tylko przykłady problemów zdrowotnych, z którymi borykają się kobiety poddane FGM. Proceder ten pociąga za sobą również szereg konsekwencji psychicznych.

Okaleczanie żeńskich narządów płciowych dokonywane jest w imię tradycji i kultury. Niektóre społeczności wierzą, że rytuał jest potrzebny, aby dziewczynka osiągnęła dojrzałość, mogła zawrzeć małżeństwo lub zachowała czystość.

Szacuje się, że na świecie ponad 200 milionów kobiet i dziewczynek żyje z konsekwencjami FGM, z czego w samej Europie – około 600 000.

OPIS ORGANIZACJI

Założona w 2007 roku organizacja Save a Girl Save a Generation walczy z praktyką okaleczania żeńskich narządów płciowych, przymusowymi małżeństwami oraz wszelkimi formami przemocy wobec kobiet i dziewczynek ze względu na płeć. Na czele organizacji stoją dwie kobiety – matka z córką, Asha i Hayat, na których życiu proceder FGM odcisnął swoje piętno. Urodzona w Kenii Asha, mając pięć lat, została obrzezana przy użyciu noża, całkowicie usunięto jej wówczas zewnętrzne narządy płciowe. W praktyce uczestniczyły jej babcia i mama. To traumatyczne przeżycie szybko przerodziło się w determinację Ashy, by zapobiegać FGM. Kiedy jako młoda dziewczyna została przymuszona do małżeństwa, w wyniku którego zaszła w ciążę i urodziła córkę, zrobiła wszystko, co mogła, by uchronić Hayat od obrzezania. Rozpoczęła życie na emigracji i ostatecznie osiadła w Hiszpanii, gdzie wraz z Hayat założyła organizację Save a Girl Save a Generation.

Asha i Hayat od wielu lat bronią praw kobiet i dziewcząt w Hiszpanii i Kenii. W Hiszpanii pracują głównie z migrantkami i uchodźczyniami z Afryki, wspierając je w procesie integracji i ochronie ich praw. Save a Girl Save a Generation tworzy dla nich bezpieczną przestrzeń do rozwoju – m.in. organizuje lekcje hiszpańskiego, kursy zawodowe i artystyczne, zajęcia ze zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego; jednocześnie szerzy wiedzę nt. prewencji FGM oraz przysługujących kobietom w Hiszpanii praw, wspierając je przy załatwianiu spraw urzędowych. Save a Girl Save a Generation współpracuje również z grupami zawodowymi, które na co dzień mają do czynienia ze społecznościami pochodzenia afrykańskiego (lekarzami, pielęgniarkami, nauczycielami, pracownikami socjalnymi, policjantami), organizując dla nich różnorakie szkolenia.

W Kenii Save a Girl Save a Generation prowadzi działania edukacyjne, starając się zapewnić stypendia najbardziej zagrożonym dziewczynkom w hrabstwie Garissa, skąd pochodzi Asha. Organizacja rozpoczęła też budowę domu-schronienia „Safe in Nairobi” będącego jednocześnie placówką edukacyjną dla dziewczynek, które uciekają przed różnymi formami przemocy, w tym FGM. W Kenii Save a Girl Save a Generation przeprowadza również szkolenia dla wielu grup społecznych w ramach przeciwdziałania FGM, przymusowym małżeństwom i innym rodzajom przemocy.

OPIS PROJEKTU

Kulczyk Foundation wspiera działania Save a Girl Save a Generation zarówno w Hiszpanii, jak i w Kenii. Fundacja jest partnerem projektu CHAIN w Hiszpanii współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Ma on na celu wzmocnienie profilaktyki, ochrony i wsparcia ofiar dwóch form przemocy ze względu na płeć – okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz wczesnych i przymusowych małżeństw. W ramach projektu realizowane są liczne akcje uświadamiające i szkolenia ukierunkowane na zagrożone dziewczynki, członków społeczności praktykujących oba procedery oraz instytucje i podmioty europejskie prowadzące działania prewencyjne.

W Kenii Kulczyk Foundation wspiera program szkoleniowy w pięciu hrabstwach. W ramach projektu członkowie społeczności praktykujących FGM i przymusowe małżeństwa zostaną wyszkoleni na trenerów, którzy następnie będą uświadamiać swoje społeczności i różne grupy zawodowe o FGM i innych formach przemocy ze względu na płeć, stając się lokalnymi liderami w walce z tymi procederami.

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Nasz partner: 
Save a Girl Save a Generation (Hiszpania)

https://www.saveagirlsaveageneration.org

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej