Indie - Institute of Health Management Pachod (IHMP)

OPIS PROBLEMU

Według szacunków jedna na pięć dziewczynek na świecie wychodzi za mąż przed ukończeniem 18 lat. Wchodząc w związki mąłżeńśkie jako dzieci są bardziej narażone na przemoc i wykorzystywanie, zakażenie wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową. Prawie 13% żon w wieku 15–19 lat doświadcza przemocy seksualnej ze strony mężów (UNICEF – „Child Marriage”). Spośród 223 milionów dziewczynek, które wzięły ślub, aż 102 miliony weszło w związek małżeński przed ukończeniem 15 roku życia.

Jedno na troje dzieci, które wzięły ślub, mieszka w Indiach. Według danych ONZ, Indie są krajem o największej na świecie liczbie nieletnich małżeństw.

OPIS ORGANIZACJI 

Dr Ashok Dyalchand, z wykształcenia okulista, założyciel Institute of Health Management Pachod, od ponad 40 lat działa na rzecz praw dziewczynek, kobiet i dzieci. W 2019 roku za swoją działalność otrzymał prestiżową nagrodę World’s Children’s Prize.

Podczas swojej praktyki lekarskiej zauważył, że bardzo częstym problemem są komplikacje ciąży u kobiet w bardzo młodym wieku, będące konsekwencją usankcjonowanych przez tradycję ślubów dzieci. Dziewczynki zachodziły w ciąże same jeszcze będąc dziećmi.

Institute of Health Management Pachod prowadzi swoją działalność w dystrykcie Pachod oraz w slumsach miasta Pune. W ramach programu dla młodych żon prowadzone są wizyty domowe, których celem jest edukacja zdrowotna kobiet, aby później zachodziły w ciążę oraz wydłużały przerwy między kolejnymi ciążami. Ponadto, kobiety ciężarne mogą korzystać z bezpłatnych badań zdrowia w swoich wsiach, a dorastające dziewczynki mają możliwość uczestniczenia w tzw. „treningach umiejętności życiowych”. Podczas szkoleń nastolatki uczą się o przysługujących im prawach oraz sposobach ich egzekwowania.

OPIS PROJEKTU

Kulczyk Foundation wsparła IHMP poprzez dofinansowanie działań organizacji na rzecz dorastających dziewcząt na terenie slumsów w Pune poprzez zapewnienie im pomocy zdrowotnej i edukacji seksualnej.

Wesprzyj Kulczyk Foundation

Zobacz gdzie pomagamy

Zobacz, jak nasze projekty zmieniają świadomość

Dzięki naszym projektom pomocowym pomagamy zrozumieć problemy współczesnego świata

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej
Filmy dokumentalne

Filmy dokumentalne

Nasze filmy dokumentalne ukazują problemy społeczności na całym świecie oraz związaną z tym działalność organizacji pozarządowych wspieranych przez Fundację. Obrazy z serii „Efekt Domina” powstają dzięki współpracy z telewizją TVN – największą prywatną stacją telewizyjną działającą w Polsce. Efektem tej kooperacji są także inne dokumenty – nagradzane podczas festiwali filmowych na całym świecie. Kulczyk Foundation współpracuje również z międzynarodowym kanałem informacyjnym CNN International przy realizacji filmów dokumentalnych w ramach projektu CNN Freedom Project. Ich głównym tematem jest problematyka współczesnego niewolnictwa.

Dowiedz się więcej
Projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne

Kulczyk Foundation od początku swojego istnienia działa na rzecz kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci i młodzieży. W tym celu przygotowujemy unikalne scenariusze lekcji, które w atrakcyjny i dostosowany do różnych etapów edukacji sposób, tłumaczą złożony świat uniwersalnych wartości i przeżywanych emocji, zachęcają do refleksji i wyciągania wniosków, a tym samym pomagają budować wiedzę o sobie samym oraz o świecie, jak również kształtować stosunek do otaczającej nas rzeczywistości. Wspieramy także rozwój kadry pedagogicznej, poprzez organizację szkoleń, konferencji oraz integrację środowiska nauczycielskiego. Wierzymy, że bez względu na rejon świata, mądra edukacja, realizowana w duchu wolności i empatii, to podstawowy składnik zrównoważonego rozwoju każdego człowieka i szansa na dobry start w dorosłe życie.

Dowiedz się więcej